Hogere kilometervergoeding

  • Blog
dinsdag 3 december 2019

Als werkgever heb je de mogelijkheid om werknemers die hun eigen wagen gebruiken voor beroepsmatige verplaatsingen een vergoeding te betalen voor de gemaakte kosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag, ofwel maak je gebruik van een forfait per kilometer. Op deze vergoeding ben je geen RSZ of bedrijfsvoorheffing verschuldigd, tenminste als ze niet hoger is dan de km-vergoeding die ambtenaren ontvangen.

Hoeveel sinds 01/07/2019?

Sinds 01/07/2019 mag je een hogere forfaitaire kilometervergoeding toekennen. De kilometer-vergoeding voor ambtenaren wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. Van 01.07.2019 tot en met 30.06.2020 is het nieuwe bedrag € 0,3653 per kilometer.

Let op: deze vergoeding geldt niet voor het dagelijkse woon-werkverkeer.

Aftrekbaar voor jouw vennootschap?

Ja, maar wel beperkt: 30% van de vergoeding slaat op de brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar zijn en de overige 70% is beperkt aftrekbaar volgens de CO2-uitstoot van de auto.

Opgelet! Vanaf 01/01/2020 geldt voor het brandstofgedeelte dezelfde beperking als voor de andere autokosten.

Beperking aantal kilometers?

Je kan enkel beroep doen op dit forfaitair bedrag wanneer je jaarlijks minder dan 24.000 kilometer aflegt. Wanneer er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reรซle kostprijs in rekening gebracht worden.

Tip! Deze kilometervergoeding mag je ook toekennen voor verplaatsingen met een motorfiets. Voor jouw vennootschap is ze volledig aftrekbaar, in tegenstelling tot de vergoeding voor verplaatsingen met de auto.

Onze nieuwe blogs