Nieuwe vennootschapswet

 • Blog
maandag 16 december 2019


Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vennootschapswet van kracht, maar wat betekent dit nu voor jouw bestaande bvba?

Om het Belgisch vennootschapsrecht eenvoudiger en flexibeler te maken werd er beslist om een aantal vennootschapsvormen te schrappen en 4 basisvormen over te houden, nl. : de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap en de maatschap.

De besloten vennootschap (bv) is de opvolger van de huidig bvba en is bedoelt voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Als bestaande bvba ben je dus verplicht om je huidige statuut om te vormen naar een van deze nieuwe statuten. Geen paniek, hiervoor krijg je nog tijd tot uiterlijk 1 januari 2024.

Wat verandert er zoal?

 • Toereikend aanvangsvermogen
  Met een bv valt de verplichting van een minimumkapitaal weg. Dit wordt vervangen door de vereiste van een toereikend aanvangsvermogen. Dit houdt in dat je vennootschap bij de start over voldoende eigen vermogen moet beschikken om haar activiteiten uit te voeren.
 • Strengere uitkeringsregels: dubbele uitkeringstest
  Wanneer je een dividend wil uitkeren zal je rekening moeten houden met een balanstest en liquiditeitstest. Dit betekent dat na de uitbetaling van het dividend, je eigen vermogen niet negatief mag worden en dat je alle opeisbare schulden van de komende 12 maanden kan betalen.
 • Meervoudig stemrecht
  In de bvba had elk aandeel 1 stem. Nu heb je met een bv een pak meer vrijheid. In principe heeft elk aandeel 1 stem, maar statuten kunnen echter afwijken voor aandelen met meervoudig stemrecht, aandelen zonder stemrecht en aandelen die alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen stemmen.
 • Flexibelere overdracht van aandelen
  De strikte beperkingen op de overdracht van aandelen zijn versoepeld. Indien je wenst, kan je in de statuten vastleggen dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn. Als je hier hier niets in vastlegt, gelden automatisch de strikte regels.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  Met het nieuwe vennootschapsrecht is er een maximumbedrag ingevoerd voor de bestuurdersaansprakelijkheid. Het bedrag waarvoor je aansprakelijk bent, wordt afgestemd op de grootte van jouw onderneming en kan schommelen van 125.000 euro tot 12 miljoen euro. Let wel: de beperking is niet altijd van tel.

Wanneer vorm je je vennootschapsvorm om?

Vanaf 1 januari 2020 ben je verplicht bij je eerste statutenwijziging er voor te zorgen dat je aan de nieuwe regels voldoet. Wil je graag vroeger overstappen? Dan is er ook een "opt-in" mogelijkheid: je kan vrijwillig het statuut van je vennootschap aanpassen aan de nieuwe regels.

Een gedeelte van de wet, de dwingende bepalingen, zullen vanaf 1 januari 2020 automatisch van toepassing zijn. Ook als je statuten nog niet aangepast zijn.

Zo zal het kapitaal van elke bvba automatisch omgezet worden in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bovendien zullen de winstuitkeringen worden onderworpen aan de dubbele uitkeringstesten. Verder geldt er een aangepaste alarmbelprocedure én wordt de oude benaming"bvba" vervangen door nieuwe "bv". Je bent dus verplicht om op je documenten (facturen, offertes,…) de juiste rechtsvorm te vermelden.

In onderstaand filmpje laten we zien hoe je dit in WinFakt! makkelijk aanpast.

Vorm je je vennootschap niet zelf om voor 1 januari 2024? De rechtsvorm van jouw vennootschap neemt dan automatisch één van de nieuwe rechtsvormen aan.

Onze nieuwe blogs