What's new - Oktober 2021

 • Blog
dinsdag 2 november 2021

Vernieuwingen en aanpassingen in Winfakt

Nieuw

 • Productgroepen. Verdeel je producten onder in hoofd- en subgroepen. Wanneer een hoofd- of subgroep nog niet bestaat, krijg je de melding om deze aan te maken.

 • In het venster van de verkoopdocumenten is het nu ook mogelijk om de velden "Reeds gemaild" en "Reeds afgedrukt" toe te voegen. Eventueel kan dit ook met een datum. Zo krijg je sneller een duidelijk overzicht van welke documenten reeds gemaild en/of afgedrukt werden.

 • "Digitale handtekening" is een nieuwe module in Winfakt Enterprise. Hiermee is het mogelijk om offertes, werkbonnen ... digitaal te laten ondertekenen. De handtekening, datum ondertekening en naam van de ondertekenaar kan ook bij op de verkoopdocumenten lay-out geplaatst worden.

 • Gebruikerspermissies beheren: Het is mogelijk om de toegang tot het dashboard en de instellingen voor bepaalde gebruikers te ontzeggen.

 • Nummering resetten: Er is een functie gemaakt om de nummering te resetten. Deze knop kan je terugvinden onder: Instellingen > Verkoop > Per document. Hier kan je per documenttype de nummering resetten.


Verbeteringen

 • Er zijn verschillende aanpassingen gebeurd aan de rapporten zoals bv. het rapport "Overzicht verkochte producten". Er kunnen nu meer opties ingesteld worden bij rapporten. Denk maar aan klant-, leverancier- of artikelselectie.

 • Kies zelf op welk veld gefocust wordt bij de aanmaak van een nieuw verkoopdocument. Zo werk je nog eenvoudiger. Dit is instelbaar via:
  Instellingen > Verkoop > Algemene instellingen.

 • Bij het selecteren van een item in een automatische aanvulling werd automatisch het eerste item geselecteerd. Dit hebben we opgelost.

 • Bij de landselectie in de klantenfiche kan je nu de landnaam volledig typen, als je uit het veld gaat wordt het correcte land automatisch geselecteerd.

 • De zoekvelden per browse (klanten, artikelen ...) zijn gereset naar de standaard en correcte instellingen.

 • Datum en titellijnen op de verkooplay-out zijn nu gereset naar de standaard instellingen.

 • Bij het aanmaken van een verkoopdocument zal er bij de productselectie ook gezocht worden op omschrijving i.p.v. enkel op artikelnummer.

 • In het verkoopvenster kunnen volgende velden toegevoegd worden: Laatst betaald (Datum/Bedrag/Via welke bank?).

 • Het rapport "Open per klant" werd aangepast. Regels waar het open bedrag 0 is worden niet meer getoond.

 • Aanpassing aan het rapport "Klantenlijst": er wordt nu gesorteerd op klantnaam.

 • Aanpassing aan het rapport "Inventaris": stock 0 lijnen worden niet meer getoond, Ên het is mogelijk om een inventaris op datum op te vragen.

 • Algemene aanpassing aan de rapporten-motor. Het groeperen en het sorteren zijn geoptimaliseerd.

 • Voorvertoning van rapporten. Het scherm van gepersonaliseerde rapporten zal blijven staan zodat je een rapport kan testen en nadien eventueel nog aanpassingen kan maken.

 • Winstpercentages worden nu correct getoond.

 • Samenstellingen kan je vanaf nu eenvoudiger aanpassen. Wanneer je een samenstelling toevoegt aan een verkoopdocument worden nu ook de aparte onderdelen toegevoegd. Bovendien kan je regels nu ook vet maken of verbergen.

 • Zoeken en sorteren op klantnaam. Aangezien de getoonde naam van een klant zowel firmanaam als voor- en achternaam kan zijn, hebben we hier een gecombineerd veld van gemaakt: "Firmanaam of voor- en achternaam". Het voordeel is dat je dit veld nu kan gebruiken om te zoeken en te sorteren. Je kan dit veld automatisch instellen door alle vensters te herstellen. Let op, eigen gemaakte tabs zullen hierdoor verwijderd worden.

 • Wil je je standaard tabs herstellen naar de originele instellingen? Je kan ze nu eenvoudig per tab herstellen.

 • Boekjaar: Bij het opstarten van Winfakt zal nu automatisch het huidige actieve boekjaar geselecteerd worden i.p.v. het laatst aangemaakte.

 • Aanpassing: bij het bewerken van groepen bij artikelen. Bij het annuleren van het aanmaken van een groep kon je de groep nadien niet meer bewaren.

 • Fix bij het verwijderen van tekst bij artikelen, in het F3 venster werden de regels op verkoop verwijderd als je op delete ging drukken.

Onze nieuwe blogs