Verplichte vermelding medecontractant en andere wijzigingen

  • Blog
maandag 2 januari 2023

Het stelsel van de medecontractant maakt de btw-uitwisseling gemakkelijker bij renovaties voor beroepsdoeleinden. Sinds 1 januari 2023 ziet het systeem er enigszins anders uit. Hoe ziet het stelsel van de medecontractanten er vandaag uit? Je ontdekt het hier.

Wanneer kom je in aanmerking voor het systeem van de medecontractant?

Als aannemer die werken uitvoert een btw-plichtige klant, of als afnemer van die diensten, kom je in aanmerking voor het systeem van de medecontractant. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De werken moeten uitgevoerd worden in onroerende staat voor beroepsdoeleinden of in een pand dat deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. In dat geval moeten de werken plaatsvinden in het deel dat professioneel gebruikt wordt of in het volledige gebouw.
  • Het kan gaan om renovaties, afbraakwerken en verbouwingen, maar ook kleinere werken komen in aanmerking, zoals reinigingen, sanitaire installatie, schilderwerken, vloerbedekking, etc.
  • Er is alleen sprake van een medecontractant als de afnemer btw-plichtig is en periodieke maand- of kwartaalaangiften indient.

Hoe werkt het stelsel van de medecontractant?

De aannemer rekent btw aan voor deze werken, die de eigenaar van het pand betaalt en later weer recupereert via de btw-aangifte. In afwachting van de betaling van zijn diensten, moet de aannemer het btw-bedrag echter zelf voorschieten.

Om die overbodige stappen te vermijden kan je onder het stelsel van de medecontractant de btw verleggen van de aannemer naar de afnemer of, in dit geval, medecontractant. Die berekent en betaalt zelf de verschuldigde btw, waarna hij die ook in aftrek kan brengen.

Zo moet de aannemer de btw niet meer voorfinancieren en is er sprake van een eenvoudigere nuloperatie.


Welk btw-tarief moet je gebruiken?


Aanpassingen in het stelsel van de medecontractant

Sinds 1 januari 2023 ziet het koninklijk besluit waarin dit systeem werd vastgelegd (Art. 20 KB nr. 1 WBTW) er enigszins anders uit.

1. Uitbreiding van het systeem van de medecontractant

Als de afnemer van de werken in onroerende staat niet in België gevestigd was, kon die vroeger alleen beroep doen op het systeem van de medecontractant via een aansprakelijke vertegenwoordiger die wel in België geregistreerd was. Tegenwoordig hoeft dat niet meer: afnemers in deze situatie kunnen ook een directe registratie ondernemen.

  • Let op, dit geldt enkel voor werken uitgevoerd door een Belgische aannemer.

2. Notificatieplicht in het systeem van de medecontractant

Wanneer een afnemer niet voldoet aan de voorwaarden om te factureren volgens het systeem van de medecontractant, is de klant verplicht de aannemer daarvan op de hoogte te brengen. Een veelvoorkomende situatie is wanneer de klant geen periodieke aangiftes indient, zoals bijvoorbeeld het geval is voor kleine ondernemingen.

3. Verplichte vermelding van het systeem van de medecontractant

Deze aanpassing vult de notificatieplicht aan. Onderaan de factuur moet sinds 1 januari 2023 het volgende vermeld worden:

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Zo weet de afnemer dat hij zelf aansprakelijk is wanneer hij de notificatieplicht niet vervult. Bij een onwettig verlegde btw is hij het die verantwoordelijk is voor de verschuldigde belasting, interesten en mogelijke boetes.


Ontdek hoe je precies goede facturen opmaakt.


Medecontractant automatisch vermelden

Wil jij als ondernemer je facturatie automatiseren? Dan is het belangrijk dat het facturatiepakket dat je kiest rekening houdt met de aanpassingen van het koninklijk besluit. Winfakt doet altijd zijn best om up-to-date te zijn. Daarom voegt ons programma vanzelf de aangepaste vermelding toe aan je facturen, wanneer dat nodig is.


Ontdek zelf de voordelen van digitale facturatie.

Vraag je gratis Winfaktdemo aan

Onze nieuwe blogs