Welke ondernemingsvorm kies ik?

 • Blog
donderdag 14 april 2022

BV, NV, CommV ... Ondanks de vereenvoudiging van het systeem in 2019 is het makkelijk om als starter de kluts kwijt raken in die wereld van afkortingen. De juiste ondernemingsvorm zorgt er wel voor dat je van heel wat complexe en onnodige regelgeving gespaard blijft. Winfakt legt uit waar je rekening mee moet houden.

Eenmanszaak of vennootschap?

De eenmanszaak: voor- en nadelen

Je eigen zin doen? Dan is de eenmanszaak de meest voor de hand liggende keuze. Die is eenvoudig op te richten door één natuurlijke persoon, aangezien zakenpartners of startkapitaal geen vereiste is. Als zaakvoerder ben je onbeperkt aansprakelijk. Dat betekent: jij beslist, jij ontvangt de winst, maar jij betaalt ook de rekeningen. In het algemeen is het de goedkoopste en eenvoudigste manier om te ondernemen, maar bij financiële moeilijkheden kunnen dus ook je persoonlijke bezittingen in gevaar komen.

Voordelen:

 • Een eenmanszaak is goedkoop op te richten, want je hebt geen startkapitaal nodig
 • Eenvoudige boekhouding en beperkte verplichtingen
 • Als zaakvoerder heb jij alle beslissingsmacht
 • Je kan het bedrijf eenvoudig stopzetten
 • De winst is meteen beschikbaar

Nadelen:

 • Je betaalt geen vennootschapsbelasting, maar het hogere tarief van de personenbelasting
 • Het faillissement van je zaak staat gelijk aan het faillissement van jou als natuurlijke persoon
 • Voor opvolging of overname zijn de mogelijkheden beperkt
 • Jij en je vermogen zijn 100% aansprakelijk


De vennootschap: voor- en nadelen

Kies je niet voor een eenmanszaak, dan is je vennootschap de aansprakelijke rechtspersoon die de winst ontvangt en ook voor de schulden opdraait. Meestal zal je dus op zoek moeten naar medebestuurders, maar sinds 2019 kan je deze ondernemingsvorm ook alleen oprichten. Uiteraard zien de regels er dan wel anders uit dan voor de eenmanszaak. Lees verder om meer te ontdekken over de verschillende vennootschapsvormen.

Voordelen:

 • De vennootschapsbelasting ligt lager dan de personenbelasting die je voor een eenmanszaak betaalt
 • Meestal beperkte aansprakelijkheid
 • Meer mogelijkheden voor opvolging en overname
 • Duidelijke scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen
 • De samenwerking wordt contractueel vastgelegd
 • Je hoeft niet als enige budget te voorzien

Nadelen:

 • Minimumkapitaal of toereikend aanvangsvermogen en een financieel plan nodig
 • Complexe boekhouding en meer verplichtingen
 • Oprichting en stopzetting zijn streng gereguleerd


9 tools voor startende ondernemers


De vennootschap: waar moet je rekening mee houden?

Voor startende ondernemers lijkt de eenmanszaak de meest voor de hand liggende keuze, maar ook de vele vennootschapsvormen bieden elk hun eigen voordelen. Kijk vooral naar je mogelijkheden en het doel dat je voor ogen hebt.

 • Het aantal vennoten of aandeelhouders
  Sommige vennootschapsvormen vereisen een specifiek aantal (mede-)eigenaars van je zaak. Denk er daarom goed over na of je de touwtjes liever zelf in handen houdt of je die verantwoordelijkheid graag deelt. Het gaat daarbij niet alleen over beslissingsrecht op rooskleurige dagen, maar ook over al dan niet gedeelde aansprakelijkheid in tijden van financiële moeilijkheden.

 • Het startkapitaal
  Heb je zelf voldoende financiële middelen ter beschikking of heb je andere vennoten nodig om het vereiste startkapitaal bijeen te sprokkelen? Ook het kapitaal dat je nodig hebt, hangt af van welke vennootschapsvorm je kiest. Vergeet ten slotte de opstartkosten niet, want voor verzekeringen, notariskosten en dergelijke moet je ook budget voorzien.

 • De complexiteit van je boekhouding
  Sommige ondernemingsvormen hebben heel wat meer om het lijf dan een vereenvoudigde jaarrekening. Hebben jij of je partners weinig administratieve kennis? Kies dan voor een vennootschapsvorm met een relatief eenvoudige boekhouding en beperkte administratieve verplichtingen.

Heb je een boekhouder nodig?

 • De mate van aansprakelijkheid
  Ook dat verschilt per ondernemingsvorm. Bij sommige bestaat de kans dat je toch je persoonlijk kapitaal moet aanspreken om schulden in te lossen, terwijl die aansprakelijkheid bij andere veel beperkter is. Beslis dus voor jezelf welke risico's je aankan en bepaal op basis daarvan de juiste ondernemingsvorm.


De verschillende soorten vennootschappen

Sinds het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zijn er heel wat ondernemingsvormen afgeschaft om het voor starters minder ingewikkeld te maken. Nu kies je als ondernemer nog uit vier basisvennootschappen en twee varianten daarop.

1. De besloten vennootschap (BV)

De BV treedt op als flexibele vervanger van de vroegere BVBA's. Je hebt er bijvoorbeeld geen startkapitaal of partners voor nodig en de aansprakelijkheid is beperkt. Aangezien je dezelfde mogelijkheden hebt als een NV en je privévermogen beschermd blijft, is het de perfecte vorm voor kmo-ondernemers.

2. De naamloze vennootschap (NV)

Ook een NV kan je in je eentje oprichten, maar door het vereiste startkapitaal van 61.500 euro en de complexe regels is deze ondernemingsvorm vooral geschikt voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen. Het is een kapitaalsvennootschap: de vennoten voorzien een bepaald kapitaal voor de organisatie, maar behouden wel hun persoonlijke vrijheid.

3. De coöperatieve vennootschap (BV)

Is het je niet zozeer om commercieel gewin te doen, maar hebben jij en je partners een gemeenschappelijk doel voor ogen? Dan is de CV de uitgelezen ondernemingsvorm. In dit geval hebben de vennoten zelf baat bij de activiteiten van hun onderneming. Je hebt er wel tenminste drie oprichters voor nodig die elk een financiële bijdrage moeten leveren, al is er geen minimumkapitaal. De aandeelhouders kunnen bovendien vrij in of uit de organisatie stappen.

4. De maatschap (BV)

In tegenstelling tot de BV, NV en CV is de maatschap een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waardoor het risico van een faillissement wegvalt. Deze rechtsvorm is vooral geschikt voor twee of meer ondernemers die samen hun schouders onder de organisatie willen zetten, maar die geen strikte organisatievorm zoeken. Door de losse structuur is deze rechtsvorm ideaal voor familiebedrijven.

Binnen de maatschap bestaan er ook twee varianten mét rechtspersoonlijkheid:

 • De vennootschap onder firma (VOF)
  De VOF is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Een financieel plan? Notaris raadplegen? Jaarafrekening? Allemaal niet nodig! Daar staat wel tegenover dat alle vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, waardoor ieders privévermogen risico loopt wanneer de VOF schulden maakt.

 • De commanditaire vennootschap (CommV)
  De CommV lijkt erg op de VOF, maar heeft twee soorten vennoten: beherende en stille. Terwijl de beherende vennoten het dagelijkse bestuur voor hun rekening nemen, staan de stille vennoten enkel in voor de financiële middelen van de zaak.


Hou je boekhouding eenvoudig

Welke organisatievorm je kiest, bepaalt op welke manier je zaak de komende jaren gerund wordt en aan welke verplichtingen die moet voldoen. Bij de ene ziet de boekhouding er al complexer uit dan bij de andere. Maar welke administratieve verplichtingen je ook moet nakomen, met de hulp van Winfakt hou jij je boekhouding spik en span.


Een ordelijke boekhouding voor elke ondernemingsvorm?

Vraag je gratis Winfaktdemo aan