Vragen en oplossingen!

Vragen en oplossingen!

Onderwerpen in deze helpfile

Cannot match printer or port in control file

Deze foutcode is meestal te wijten aan een foutief ingestelde printer in WinFakt!; de ingestelde printernaam is niet bekend op de computer.
Om uw printer correct in te stellen dient u de onderstaande stappen te overlopen.Mogelijk verhelpt dit de fout:

1. Open WinFakt!.
2. Ga naar menu "Instellingen" >> "3. Instellingen verkoopdocumenten".
3. Het venster "WinFakt! Instellingen voor verkoopdocumenten" opent.
4. Open links het submenu "Per document".
5. Klik op het gewenste document; dit is het document waar u bij de afdruk de melding kreeg.
6. Aan de rechtse kant opent u de folder "Layout".
7. Nadien klikt u op de folder "R&R layout".
8. Klik vervolgens op de knop "Printers" rechts van het veld "Printer".8. Kies de gewenste printer om het factuur op af te drukken.
9. Klik op "Ok".
=> De gekozen printer verschijnt in het veld "Printer".

Let op: Zet u in dit veldje een ? dan gaat WinFakt! u steeds vragen welke printer u wenst te gebruiken, laat u dit veldje leeg dan neemt WinFakt! de standaardprinter van uw computer.
Meer info leest u op deze pagina.

10. Als u de printer ook voor de andere documenten wenst aan te passen, herhaalt u de stappen vanaf punt 5 maar kiest u een andere document.
11. Tenslotte klikt u op de knop "Opslaan".