Onderwerpen in deze helpfile

Knoppen

Knoppen in WinFakt!

WinFakt! is opgebouwd vanuit het oogpunt om gebruiksvriendelijk en met weinig kennis van software te kunnen werken. Het is een knoppenbestuurde toepassing, waardoor u zult merken dat u zeer weinig beroep moet doen op het hoofdmenu en de submenu's.
Hier krijgt u een overzicht van de meest voorkomende knoppen.

Algemene menuknoppen

Inbrengen
img Een klik op de knop "Inbrengen" geeft u het inbrengvenster, waarmee u nieuwe klanten, leveranciers, artikelen, enz. kunt toevoegen.

Veranderen
img U kunt detailgegevens van ingevoerde fiches (bvb. klantenfiche) wijzigen door op deze knop te klikken. De geselecteerde fiche, wordt dan ingeladen zodat u gegevens kunt toevoegen, verwijderen of aanpassen en opslaan.

Wissen
img Mocht het nodig zijn om verkeerde of verouderde gegevens te wissen, dan gebruikt u deze knop. Klik 1 keer op de detailregel die u wenst te wissen en klik dan op deze knop. Het spreekt voor zich dat WinFakt! eerst om een bevestiging zal vragen.
Let op! U doet er over het algemeen goed aan om gegevens (bvb. artikelen), die al eens op een document gebruikt zijn (bvb. op een factuur), in WinFakt! te laten staan. Pas als het boekjaar om is, en u hebt de gegevens zeker nooit meer nodig, is het echt veilig om ze te verwijderen. Verwijdert u ze vroeger, dan is het niet meer mogelijk om het document, waarop de gegevens gebruikt zijn, aan te passen.

Bekijken
img Hiermee kunt u de detailgegevens van het geselecteerde fiche bekijken zonder dat u gegevens kunt wijzigen.

Info bewerken
img Met deze "Memo"-knop kunt u allerhande nota's bijhouden. U kunt een memo afdrukken door in de memo op de rechtermuisknop te klikken en "Afdrukken" te kiezen.
vb: Als u regelmatig op klantenbezoek gaat is het handig om hier een routebeschrijving in te plaatsen.

Foto bewerken
img
Met de knop "Foto" kunt u afbeeldingen toevoegen aan al uw artikelen.

Google Map
img Via deze knop is het mogelijk om een routebeschrijving op te vragen van uw bedrijf of een vooraf ingestelde locatie naar het adres van de geselecteerde klant, leverancier of prospect. Tevens kan u gebruik maken van Google Streetview om het adres of de bestemming te visualiseren.

Gekoppelde documenten voor deze ...
img Deze knop roept de gekoppelde documenten voor de geselecteerde klant, leverancier, ... op. In het nieuwe scherm ziet u welke documenten gekoppeld zijn (.pdf, .docx, ...) en kan u ze ook dadelijk bekijken.
Het is eveneens mogelijk om een nieuw document te koppelen via deze knop.

Gegevens kopiëren naar het Windows klembord
img De gegevens van het geselecteerde fiche kunnen rechtstreeks naar het klembord gekopieerd worden, om ze te gebruiken in andere programma's. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een brief aan het typen bent in 'Microsoft Word' en u wilt de adresgegevens van een klant uit WinFakt! kopieren en in 'Microsoft Word' plakken.

Zoeken/Lijsten
img Deze knop opent het zoekvenster. Op deze manier kunt u via parameters die u zelf instelt een zoekopdracht opgeven. Bij intensief gebruik van WinFakt!, krijgt u een grote hoeveelheid data bij elkaar. Handmatig zoeken naar klant- of andere gegevens wordt dan soms een werk van lange adem. Met deze zoekfunctie kan u snel en simpel ingeven wat u zoekt en aan welke voorwaarden het resultaat moet voldoen. Hoe u dit doet leest u in de speciaal hiervoor voorziene helppagina zoeken

Gegevens afdrukken of emailen
img Met deze knop kunt u fiches, verkoopdocumenten, rapporten, enz. afdrukken. Deze kunnen zowel afgedrukt worden vanuit het detailvensters als vanuit het overzicht. Als u, bijvoorbeeld, dubbelklikt op een klant wordt het venster "Bekijken" geopend. De functie "Afdrukken" geeft u een volledige afdruk van deze fiche.

In het overzicht van de klanten, kunt u gegevens van meerdere klanten samen afdrukken. Selecteer de klanten die je wil afdrukken door ze te selecteren met de muis en op de spatiebalk te drukken. De achtergrond van de geselecteerde klanten wordt dan blauw. Een printopdracht vanuit het overzicht, drukt enkel de kolommen af die je in het overzichtsvenster terug vind.

Etiketten
img U kunt ook etiketten afdrukken in WinFakt!. Er zijn twee mogelijkheden nl. algemene etiketten afdrukken en specifieke etiketten afdrukken.
Algemene etiketten kunt u aanmaken met behulp van de knop "Vrije etiketten", in de hoofdmenubalk. U vult bijvoorbeeld uw naam en adres in, in de verschillende velden. Deze etiketten kunt u daarna gebruiken om als naamkaartje te verdelen.
Met de knop "Etiketten" (in de menubalk van bvb. artikelen) kunt u etiketten aanmaken van 1, meerdere of alle fiches, waarbij u zelf de lay-out kan bepalen. Meer informatie over etiketten vindt u in het hoofdstuk over etiketten.

Export naar Excel
img Wilt u meer autonomie in wat u kunt exporteren? Dan is de module "Export naar Excel" hiervoor uiterst geschikt. Of u nu een productlijst wilt exporteren of uw verkoopgegevens om extra grafieken en statistieken aan te maken, u kiest zelf wat u exporteert en op welk tijdstip.

Ga naar eerste in lijst
img Ga naar de eerste regel in de lijst

Pagina naar boven
img Ga een scherm naar boven in de lijst

Pagina naar beneden
img Ga een scherm naar beneden in de lijst

Ga naar laatste in lijst
img Ga naar de laatste regel in de lijst

Help
img Wenst u meer informatie over een bepaald onderwerp. De "Help"-knop begeleid u naar het relevante hoofdstuk in de helpfile.

Venster sluiten
img Om een venster af te sluiten kunt u gebruik maken van deze knop. Dit kan u helpen als u bijvoorbeeld een fout maakt bij het veranderen van gegevens en u deze niet wilt opslaan. WinFakt! zal de gegevens dan niet wijzigen.


Modulespecifieke knoppen

Nieuw verkoopdocument aanmaken voor deze klant
img Hiermee kunt u een nieuw verkoopdocument aanmaken voor de geselecteerde klant.

Nieuwe bestelling aanmaken voor deze leverancier
img Hiermee kunt u een nieuwe bestelling aanmaken voor de geselecteerde leverancier.

Deze prospect wordt klant
img Via deze knop zet u de geselecteerde prospect om in een klant. WinFakt! zal automatisch de reeds gemaakte documenten aanpassen zodat ze gekoppeld zijn aan de klantnummer i.p.v. de prospectennummer.

Betaling boeken
img Deze knop vind je terug in het aan- en verkoopvenster. Wanneer u de geselecteerde aan- of verkoop geheel of gedeeltelijk betaalt hebt, kunt u dat hiermee inboeken. U typt het bedrag in, selecteert de betalingswijze en voegt eventueel commentaar toe. De rest gebeurt automatisch.

Herinnering afdrukken
img Hiermee kunt u herinnering afdrukken.

Uitgesteld mailen
img Met deze knop kan je meerdere documenten in één beweging naar ofwel één klant ofwel de gekoppelde klanten mailen.

Snel export naar verkoop
img Met de functie snelexport, kunt u een reeks artikelen selecteren. Klik op de knop "Snelexport naar verkoop", en vervolgens worden deze artikelen geëxporteerd naar een verkoopdocument of een bestelbon leverancier. Zo kan u snel en overzichtelijk nieuwe facturen of bestelbons maken. Meer informatie over dit onderwerp, vindt u in het onderdeel stock/voorraadbeheer.

Lijst van binnengekomen voorraadboekingen openen
img Deze functie geeft u een overzicht van de ingeboekte stock met de bijhorende serienummers. Met de knop "Serienummers boeken" kunt u serienummers gaan inboeken voor artikelen waaraan nog geen serienummer werd gekoppeld.

Stock inboeken
img Tijdens het inbrengen van aankoopdocumenten kunt u onmiddellijk aangekochte goederen gaan boeken in de stock. Druk daarvoor op de knop "Stock inboeken". Hoe u voorraad moet boeken, wordt besproken in het hoofdstuk "Voorraadbeheer".

Controle op voorraadbewegingen voor dit artikel
img Deze functie geeft een overzicht van de stockbewegingen van het geselecteerde artikel. Meer informatie over de 'Stockbewegingen', vindt u in het gelijknamig hoofdstuk.

Samenstelling artikel
img Met deze functie kunt u meerdere artikelen groeperen in 1 artikel. Zo kunt u, bijvoorbeeld, bloemen en vazen afzonderlijk aankopen en samenstellen tot 1 bloemstuk. Op het moment dat u dit bloemstuk verkoopt, wordt de stock van de gebruikte bloemen en vazen automatisch afgeboekt.

E-ID inlezen
img Deze knop geeft u de mogelijkheid om de gegevens van een elektronische identiteitskaart te koppelen aan een nieuwe of een bestaande klant. Eens dit gebeurd is, dan kan u deze klant snel oproepen in het scherm voor een nieuw verkoopdocument aan te maken.


Detail knoppen

Gegevens opslaan
img Ingevoerde of aangepaste gegevens bewaren doet u via deze knop.

Info bewerken
img Met deze "Memo"-knop kunt u allerhande nota's bijhouden. U kunt een memo afdrukken door in de memo op de rechtermuisknop te klikken en "Afdrukken" te kiezen.
vb: Als u regelmatig op klantenbezoek gaat is het handig om hier een routebeschrijving in te plaatsen.
Extra velden
img Via deze knop kan u de extra velden voor dit artikel, klant, verkoopdocument, ... invullen. Achter deze knop vind je de alfanumerieke, numerieke en 'datum' extra velden.

Logische extra Velden
img Via deze knop kan u de extra velden voor dit artikel, klant, verkoopdocument, ... invullen. Achter deze knop vind je de logische extra velden (velden die je kan aan- of afvinken).

Vorige bekeken gegevens invullen hier
img Deze functie laat u toe bv. snel artikels aan te maken; het vult immers de gegevens van een vorig bekeken of aangemaakt artikel in in een nieuwe detailfiche. Dit is zeer handig als u verschillende artikelen wil aanmaken die enkel in kleur verschillen.

Prijsbeding instellen
img Per klant en artikel, kunt u zelf formules gaan instellen, of laten instellen door onze technische dienst, om kortingen en prijsvariaties allerhande op te vangen en te coderen die niet standaard zijn. Voor meer informatie kan u terecht in het hoofdstuk prijsbeding.

CRM aanmaken voor deze
img Deze knop vindt u terug in de detailfiche van de klanten, leveranciers en prospecten. U kan vanuit de detailfiche onmiddellijk een nieuwe crm inbrengen voor de geselecteerde klant, leverancier of prospect. Voor meer informatie kan u terecht in het hoofdstuk crm. Permalink: https://winfakt.be/faq/Knoppen