Vragen en oplossingen!

Vragen en oplossingen!

Onderwerpen in deze helpfile

Hoofdvenster: Artikelen

Het hoofdvenster


Wanneer u artikelen wilt toevoegen, bekijken, enz., kunt u op het bureaublad van WinFakt! klikken op de knop "Artikelen" in de hoofdknoppenbalk. Het hoofdvenster van uw artikelenbestand wordt geopend.

TIP: Mocht u reeds in het bezit zijn van een artikelenbestand in de vorm van een DBF-, CSV- of TXT-bestand dan kunt u dit importeren in WinFakt!. Hiermee kunt u uren inputwerk besparen. Dit wordt verder beschreven in het hoofdstuk 'Import/Export'.De knoppenbalk

Enkele belangrijke knoppen in verband met artikelen

Knop Functie
Snelexport naar verkoop
Met de functie snelexport kunt u een reeks artikelen selecteren. Klik op de knop "Snelexport naar verkoop", en vervolgens worden deze artikelen geëxporteerd naar een verkoopdocument. Zo kan u snel en overzichtelijk nieuwe facturen of bestelbons maken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het onderdeel snelexport.
Lijst van binnengekomen voorraadboekingen bekijken
Deze functie geeft u een ovezicht van de ingeboekte stock met de bijhorende serienummers. Met de knop "Serienummers boeken" kunt u serienummers gaan inboeken voor artikelen waaraan nog geen serienummer werd gekoppeld.
Inkomende voorraad boeken
Met deze functie kunt u uw binnengekomen voorraad inboeken of correcties inbrengen. Voor meer informatie kunt u terecht in het hoofdstuk "Stock inboeken".
Controle op voorraadbeweging voor dit artikel
Deze functie geeft een overzicht van de stockbewegingen van het geselecteerde artikel. Meer informatie over de "Stockbewegingen", vindt u in het gelijknamig hoofdstuk.

Stock-/voorraadbeheer is een uitgebreide en weldoordachte optie in WinFakt! Deze wordt dan ook in detail besproken in het hoofdstuk stockbeheer.


De artikelfiche

Als u op de knop 'inbrengen' klikt, dan komt u in het onderstaande venster terecht. Hier vindt u enkele velden die u kunt invullen.
Veld Betekenis
Artikelnummer Dit is het artikelnummer, deze word ofwel automatisch ingevuld ofwel kunt u zelf een nummer kiezen
Omschrijving Geef hier een duidelijke/beknopte omschrijving van het artikel
Groep Geef hier de groep in waartoe het artikel behoort. Gaat het om een NIEUWE groep dan kunt u hier gewoon de nieuwe groep ingeven deze wordt dan automatisch aangemaakt. Gaat het om een reeds bestaande groep dan kunt u via de F3-toets een groep selecteren die u voordien al ingegeven heeft.
Subgroep
Het veld naast het groep veld gaat om een subgroep. Ook hier kunt u een nieuwe subgroep ingeven of met de F3-toets een eerder ingevulde subgroep kiezen. Een voorbeeld van een subgroep is bv. de subgroep "gitaren" als onderdeel van de groep "instrumenten".

Onderaan vind u de detailweergave van het artikel waar u verkoop, aankoop, taksen en andere zaken ivm het artikel instelt; Lees hier meer over in de tab "artikelen detailscherm"