Onderwerpen in deze helpfile

Automatische nieuwsbrief

Met de module 'Automatische nieuwsbrief via email' kunt u automatisch nieuwsbrieven gaan versturen naar de klanten in WinFakt.

Instellingen

Als klant kan u de nodige parameters niet zelf instellen, dit wordt gedaan door de technische dienst. Een medewerker van de technische dienst zal de instellingen samen met u doornemen en vervolgens instellen.


Automatische nieuwsbrief versturen

Stap 1

U opent de Klanten.


Stap 2

Nu selecteert u de klant(en) die u een nieuwsbrief wil versturen. Op uw vraag kunnen we in de klantenlijst verschillende tabs instellen, bv. opgesplitst per land, op basis van een veld waarin u bijhoudt of de klant al dan niet een nieuwsbrief wenst te ontvangen, ... Er zijn verscheidene mogelijkheden.
Hint: om alle klanten in het venster te selecteren klikt u op het menu Extra - Alles aanduiden. Vervolgens worden alle regels geselecteerd.

Let op: u kan enkel een nieuwsbrief versturen aan de klanten waar in de klantenfiche een e-mail adres ingevuld is. Als u toch één of meerdere klanten selecteert zonder e-mail adres dan zal u dit zien in het aangemaakte log-bestand.


Stap 3

U klikt op het menu Import/Export - Automatische nieuwsbrief.

Er zijn nu twee mogelijkheden:
- ofwel krijgt u de boodschap "Geen klanten aangeduid!" en vervolgens de vraag "Aan alle klanten in lijst een nieuwsbrief versturen?". Dit gebeurt enkel als u geen enkele klant aangeduid heeft.
- in het andere geval krijgt u de vraag "Geselecteerde klanten een nieuwsbrief versturen?"

Als u bevestigt door op de knop "Ja" te klikken, dan ziet u eerst een overzicht van de geselecteerde klanten zonder e-mail adres. Nadien krijgt u de vraag "Email adressen klaar zetten om nieuwsbrief te versturen?"; hierdoor worden de email adressen geüpload naar een voor u gereserveerde en beveiligde ruimte op onze mailserver.


Stap 4

In het programma waarmee u uw mails verzend (Outlook, GMail, WinFakt! Mail, ...) maakt u de inhoud van de e-mail klaar; dit kan een combinatie van foto's en/of tekst zijn.

Let op: Het is belangrijk dat u de nieuwsbrief verstuurt naar een vooraf gedefinieerd e-mail adres. Een medewerker van de technische dienst zal dit samen met u overlopen tijdens de installatie van deze module.

Door de e-mail te verzenden zal de nieuwsbrief verzonden naar elk e-mail adres uit de geselecteerde klanten.Permalink: https://winfakt.be/faq/Automatische-nieuwsbrief