Onderwerpen in deze helpfile

Backorderbeheer

Met deze module gaat WinFakt! automatisch bijhouden hoeveel artikelen u nog in bestelling heeft bij uw leveranciers en hoeveel artikelen uw klanten bij u in bestelling hebben staan. Dit helpt u om snel een correct overzicht te krijgen van de artikelen die nog gaan binnenkomen, buitengaan en welke u nog moet bijbestellen.

In deze handleiding zullen we het volledige proces doorlopen, nl. artikelen in backorder plaatsen, een levering van goederen inbrengen en een afleveringsnota voor de klant aanmaken.
Verder zullen we in deze handleiding voornamelijk aandacht besteden aan de backorders van klanten, de werkwijze bij backorders van leveranciers is analoog.

Artikelen in backorder plaatsen

Om een artikel in backorder te plaatsen, maakt u een nieuwe bestelbon op via de knop Verkoop of via de knop Inbrengen in de Verkoop1 (zie onderstaande afbeelding).

img

In dit geval worden 5 stuks van het artikel HPA4-80 in backorder voor de klant Jojo Produkties bvba geplaatst. Dit kan u ook zien in het artikeloverzicht (zie onderstaande afbeelding).

img

Zoals u kan zien heeft u in de tab 'Multi stock' een overzicht van alle stock-locaties waarvan er één gereserveerd is voor de backorders klanten en één voor de backorders leveranciers.


Goederen aanduiden als geleverd

In dit hoofdstuk vertrekken we voor onze uitleg van de pas aangemaakte bestelbon voor Jojo Produkties bvba (zie vorige hoofdstuk).

Om een levering van goederen in te brengen en hierdoor een openstaande backorder geheel of gedeeltelijk te verwerken gaat u altijd naar de Verkoop2.
Het scherm Verkoop2 is uw werkinstrument om de openstaande backorders te beheren.

img

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien is er een aparte tab voor de openstaande bestelbons klant en een aparte tab voor de openstaande bestelbons leverancier. Deze tabs worden aangemaakt door de collega's van de technische dienst.

In de tab ziet u per detailregel hoeveel stuks er al geleverd zijn, hoeveel er oorspronkelijk besteld waren en hoeveel stuks nog in backorder zijn.

Er zijn drie knoppen belangrijk voor de module backorder, in de bovenstaande afbeelding zijn ze met een rode kader aangeduid. We zullen ze hieronder even kort bespreken:

img Deze knop gebruik je om een regel aan te duiden als geleverd. Er zijn twee verschillende manieren:
- ofwel vinkt u één of meerdere regels aan met de spatiebalk en vervolgens drukt u op deze knop. WinFakt! stelt u bv. de vraag '1 aangeduid om te worden gemarkeerd als 'geleverd'. Doorgaan?'. Als u voor 'Ja' kiest is het resultaat dat de volledige regel gemarkeerd wordt als zijnde 'geleverd'. Er is geen backorder meer voor deze detailregel.

- ofwel dubbelklikt u op een detailregel; er wordt een scherm getoond waarin u het geleverde aantal kunt invullen (zie onderstaande afbeelding). U vult het veld 'Geleverd' in met het juiste aantal en nadien klikt u op de knop 'Ok'.

img

Stel dat we 2 stuks laten leveren naar de klant, dan zijn er nog 3 stuks in backorder. Zowel in de tab 'Bestelbons klant in backorder' in de Verkoop2 als in de tab 'Multi stock' in de Artikelen kunt u dit gemakkelijk opvolgen (zie onderstaande afbeeldingen).

img

img


img Dit gebruikt u als u een artikel wil aanduiden als onleverbaar, het is bv. niet meer leverbaar door de leverancier. Op deze manier blijft het artikel niet onnodig in de backorderlijst vermeld staan.
Om een artikel als onleverbaar aan te duiden zal u de lijn eerst aanduiden met de spatiebalk. Nadat u op de knop geklikt hebt dan krijgt u bv. de vraag '1 aangeduid om te worden gemarkeerd als 'worden NIET meer geleverd'. Doorgaan?'
Kiest u voor 'Ja', dan zal zowel de artikelregel verwijderd worden uit de tab 'Bestelbons klant in backorder' als het resterend aantal stuks in backorder zal niet meer vermeld worden in de kolom 'Besteld door klant' in de tab 'Multi stock'.


img Via deze knop kunt u een afleveringsbon maken van de geleverde goederen. Het onderstaande scherm zal verschijnen.

img

Als u op 'Ok' klikt, dan wordt voor elke klant een afleveringsbon aangemaakt met een overzicht van de geleverde goederen. Tevens worden ook de openstaande backorders vermeld op de afdruk.
Nadat de bonnen aangemaakt zijn, geeft WinFakt! u de boodschap 'Documenten staan klaar om te printen.'

Let op: als u ook de optie 'Uitgesteld afdrukken' heeft aangekocht, dan is het mogelijk om de aangemaakte afleveringsbonnen onmiddellijk te laten afdrukken.

In de Verkoop1 geeft dit voor de klant Jojo Produkties bvba het volgende resultaat, zie onderstaande afbeelding.

img

Permalink: https://winfakt.be/faq/Backorderbeheer