Onderwerpen in deze helpfile

Barcode verwerking

Waarom uw artikelen nog handmatig ingeven als u dit kunt automatiseren met WinFakt!? Koppel een barcodescanner aan het systeem, druk zelf etiketten met barcodes af en verwerk uw inkomende en uitgaande artikelen in een handomdraai.

Indien u heeft gekozen voor de module barcode verwerking zullen onze medewerkers van de technische dienst u begeleiden in:
1. De juiste keuze van de hardware, nl. een barcodescanner en eventuele printer om de etiketten af te drukken (beide toestellen kan u aankopen bij WinFakt!).
2. De installatie van deze hardware.

De barcodescanner wordt aangesloten aan de computer en geïnstalleerd. Bijgevolg zal deze barcodescanner barcodes kunnen lezen en verwerken en deze informatie kunnen overdragen naar WinFakt.

De barcodescanning-module van WinFakt! verloopt in de praktijk nagenoeg volautomatisch.

Er zijn 2 mogelijke scenario's:
1. U maakt zelf een barcode aan in WinFakt! voor een product dat nog geen barcode heeft. (bv. een product dat u zelf vervaardigd heeft)
2. U geeft de barcodes van bestaande producten in in WinFakt! (bv. een blikje cola)

We bespreken voor u graag beide scenario's.

Eigen barcodes genereren

Tijdens het inbrengen of veranderen van een artikel kan u in de artikelfiche in het veld barcode handmatig een barcode invullen. Of u kan aan de medewerkers van de technische dienst vragen om automatisch een barcode te laten invullen. Op die manier wordt in het veld barcode automatisch een barcode ingevuld wanneer u bij het opslaan van het artikel het veld barcode leeg laat.

img

Deze barcode kan ofwel van het formaat EAN13 ofwel van het formaat CODE39 zijn.
Het verschil tussen beide formaten is het volgende:
- een barcode EAN13 heeft een vastgelegde lengte, ze bevat enkel cijfers en eindigt altijd met een controle-getal.
- een barcode CODE39 heeft geen vaste lengte en deze barcode kan zowel cijfers als letters of bepaalde tekens bevatten.

In de onderstaande afbeeldingen ziet u een voorbeeld van beide barcodes: de eerste afbeelding is een voorbeeld van het formaat EAN13, de tweede afbeelding is een voorbeeld van het formaat CODE39.

img

img


Barcodes van bestaande producten ingeven

Om een bestaande barcode in te geven kan u de artikelfiche openen en vervolgens in het veld barcode de barcode met behulp van de barcodescanner inscannen.
De ingescande barcode verschijnt in het veld. Als u het artikel nadien opslaat, dan is de barcode gekoppeld aan het artikel.

Let op: Als u ook over de module "Importeren gegevens" beschikt, dan is het mogelijk om de barcodes te importeren in uw artikellijst. Zo moet u niet ieder artikel afzonderlijk openen en aanpassen.
Op die manier bespaart u veel tijd!


Afdrukken van barcodes op de etiketten

In het eerste hoofdstuk van deze handleiding heeft u gelezen dat WinFakt! twee formaten kan genereren, nl. EAN13 of CODE39.
Beide formaten vereisen een andere instelling om de barcode op het etiket af te drukken. We overlopen ze even voor u.

EAN13
Eerst selecteert u in de folder lay-out van de wizard etiketten het veld barcode d.m.v. de knop 'Ander'.
Nadien vinkt u in de folder lettertype op de overeenkomstige regel het eerste veld 'barcode?' aan.

CODE39
Hiervoor heeft u het lettertype barcode_39 nodig, dit lettertype zet de ingegeven barcode om in het streepjes-formaat.
Als het lettertype niet op de computer geïnstalleerd is, dan kan u het downloaden via deze link. Na de download opent u het bestand om het lettertype te installeren.

Eerst vult u in de folder lay-out van de wizard etiketten de juiste formule in. Dit is bv. ="*"+alltrim(%barc)+"*" (een * duidt de begin- en eindemarkering aan).
Nadien selecteert u in de folder lettertype voor de overeenkomstige regel het juiste lettertype, nl. barcode_39.

Meer informatie over het aanmaken en afdrukken van de etiketten vindt u op deze pagina.


Inkomende en uitgaande artikelen verwerken

Als de barcode ingevuld is bij het artikel dan zal WinFakt! het artikel terugvinden / herkennen wanneer u de barcode scant tijdens de ingave van een verkoopdocument, een stockboeking of een zoek-opdracht.

Hoe gaat u hiervoor te werk?
In het veld 'Artikelnr.' scant u de barcode op het artikel, WinFakt! zal vervolgens het artikel zoeken in de lijst en de overeenkomstige artikelnummer in het veld invullen.

Let op: als u bij de verkoopdocumenten ook werkt met de scanner, dan raden we u aan om het veld 'Artikelnr.' als eerste actieve veld in de Verkoop te plaatsen. Zo kan u artikel na artikel scannen mits de scanner ingesteld is om na de scan een pagedown uit te voeren (dit is een onderdeel van de standaard configuratie van de door WinFakt! geleverde scanners).
Om deze instelling te activeren opent u eerst het menu Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten. Vervolgens kiest u de folder 'Andere opties', in dit venster schakelt u de optie 'Veld 'Aantal' eerst actief' uit. Nadien klikt u op de knop 'Opslaan' om de instelling te bewaren.
Hierdoor zal de cursor bij een nieuwe verkoop automatisch in het veld Artikelnr. staan (zie onderstaande afbeelding).

img

Het is tevens mogelijk om te werken met een draadloze scanner. Dit is zeer handig wanneer u beschikt over een groot magazijn of een uitgebreide winkel. Als draadloze scanner bieden we de Unitech HT-630 aan.
De module "Conversie gegevens" zorgt voor een perfecte vertaling van de gegevens van de scanner naar WinFakt.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Barcode-verwerking