Onderwerpen in deze helpfile

Cannot match printer or port in control file

Deze foutcode is meestal te wijten aan een foutief ingestelde printer in WinFakt!; de ingestelde printernaam is niet bekend op de computer.
Om uw printer correct in te stellen dient u de onderstaande stappen te overlopen.Mogelijk verhelpt dit de fout:

1. Open WinFakt!.
2. Ga naar menu "Instellingen" >> "3. Instellingen verkoopdocumenten".
3. Het venster "WinFakt! Instellingen voor verkoopdocumenten" opent.
4. Open links het submenu "Per document".
5. Klik op het gewenste document; dit is het document waar u bij de afdruk de melding kreeg.
6. Aan de rechtse kant opent u de folder "Layout".
7. Nadien klikt u op de folder "R&R layout".
8. Klik vervolgens op de knop "Printers" rechts van het veld "Printer".

img

8. Kies de gewenste printer om het factuur op af te drukken.
9. Klik op "Ok".
=> De gekozen printer verschijnt in het veld "Printer".

Let op: Zet u in dit veldje een ? dan gaat WinFakt! u steeds vragen welke printer u wenst te gebruiken, laat u dit veldje leeg dan neemt WinFakt! de standaardprinter van uw computer.
Meer info leest u op deze pagina.

10. Als u de printer ook voor de andere documenten wenst aan te passen, herhaalt u de stappen vanaf punt 5 maar kiest u een andere document.
11. Tenslotte klikt u op de knop "Opslaan".

Permalink: https://winfakt.be/faq/Cannot-match-printer-or-port-in-control-file