Onderwerpen in deze helpfile

Dagontvangsten factuur aanmaken

Als je werkt met de winkelmodule (kassabeheer), dan kan je vanuit de Verkoop1 automatisch een dagontvangsten factuur laten aanmaken.
Zo worden de kassatickets omgezet in een factuur, per betalingswijze wordt er een aparte factuur aangemaakt.
Deze facturen worden opgenomen in de boekhouding.

Afhankelijk van het aantal kassaverkopen en/of afspraken met je boekhouder raden we je om dagelijks / wekelijks een factuur aan te maken.

In onze uitleg vertrekken we van de volgende beginsituatie, zie de onderstaande afbeelding.
We laten de dagontvangsten factuur aanmaken van de verkopen van 3 november. Zoals je ziet er zijn er zowel tickets betaald via de kas als via bancontact.

img

Tip: Alle tickets zijn geregistreerd op de klant Winkelverkoop. Als je een klant "Winkelverkoop" of "Kassaverkopen" aanmaakt in je klantenbestand, dan kan je deze klant gebruiken om zowel de tickets aan te maken als de dagontvangsten factuur zelf.Dagontvangsten facturen aanmaken

Om de dagontvangsten factuur aan te maken klik je op het menu Verkoop >> Dagontvangsten facturen aanmaken.

img

Vervolgens verschijnt het volgende scherm:

img

In dit scherm kies je de periode waarvoor je de dagontvangsten factuur wil laten aanmaken én de datum van de factuur.
Via de knop met de kalender of via de F2-toets kan je de datum aanpassen.

Let op: de datum waarop je factuur wil laten aanmaken moet altijd een datum zijn die ofwel gelijk is aan de datum van de laatst aangemaakte factuur ofwel een latere datum dan de laatst aangemaakte factuur.

Nadien klik je linksboven op de knop Start om de dagontvangsten factuur aan te maken.

Op het einde krijg je de volgende boodschap:

img

Bij de kassatickets van de gefactureerde periode zie je in het veld Van deze is al gemaakt de nummer van de dagontvangsten factuur voorafgegaan door TF (ticket factuur).

img

In de lijst van de facturen zien we nu twee nieuwe facturen, één voor de betalingen via de kas en één voor de betalingen via de bancontact.

img

In de detail van de aangemaakte facturen wordt op de eerste regel de betalingswijze vermeld. In de onderliggende regels zie je een opsomming van de verschillende tickets.
De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld voor de factuur met de betalingen via bancontact.

img
Let op: het is niet mogelijk om de tickets van eenzelfde periode tweemaal om te zetten in een dagontvangsten factuur.
Als je toch per toeval dezelfde periode selecteert, dan krijg je bij het aanmaken van de factuur de onderstaande boodschap.

img

Let op: een dagontvangsten factuur kan je niet zomaar wissen. Als je toch een fout hebt gemaakt bij het aanmaken van de factuur, dan neem je best contact op met de technische dienst.Extra opties

In het scherm waar je de te factureren periode en de datum van het factuur kiest, kan je rechts beneden klikken op de tandwielen.

img

In dit scherm stel je eenmalig de klant voor de dagontvangsten factuur in. Op deze klant worden de dagontvangsten facturen aangemaakt.

Verder kan je optioneel een artikelnummer instellen; dit kan gebruikt worden als je de geregistreerde dagontvangsten op een andere grootboekrekening wil laten boeken in de boekhouding.

Permalink: https://winfakt.be/faq/Dagontvangsten-factuur-aanmaken