Onderwerpen in deze helpfile

De layout personaliseren

In deze handleiding leggen we je uit hoe je de layout van de aan- en verkoopdocumenten kan personaliseren.

Enkele voorbeelden:
  • Het lettertype voor het volledige document of voor bepaalde onderdelen (bv. hoofding) aanpassen naar je huisstijl
  • In de detail van het verkoopdocument bepaal je zelf welke kolommen afgedrukt worden én in welke volgorde
  • Elk onderdeel (hoofding, adres klant, factuur detail, …) kan je een bepaalde positie meegeven, zo creëer je de ideale bladschikking voor je bedrijf
  • Via de vrije lijnen heb je de mogelijkheid om bv. een voettekst toe te voegen
  • Je kan meerdere gepersonaliseerde layouts maken, bv. bij het mailen en/of afdrukken, voor een bepaalde klant, in een andere taal, …
Dit is allemaal mogelijk vanaf de versie 10.1.532.

A. WinFakt! Starter / WinFakt! Professional

In WinFakt! Enterprise is het mogelijk om alle opties, zoals ze hieronder beschreven worden, aan de layout te wijzigen. Dit is echter niet mogelijk in WinFakt! Starter en WinFakt! Professional.

Deze versie's hebben enkel de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de volgende rubrieken: Layout eigenschappen, Algemene instellingen, Hoofding, Logo, Adres klant en Verkoopsvoorwaarden.

Je krijgt als gebruiker een boodschap indien je toch een aanpassing wil uitvoeren in de andere rubrieken, dit zie je in de onderstaande afbeelding. De gemaakte wijzigingen in deze rubrieken worden niet opgeslagen.

imgB. Instellingen

Via het hoofdmenu Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten of Instellingen >> 4. Instellingen bestellingen naar leverancier kan je het programma opstarten.

Nadien zijn er twee mogelijkheden:
a) ofwel klik je op het menu Lay-outs instellen
b) ofwel klik je eerst op Per document en je kiest een document (bv. factuur), als laatste stap klik je op de tab Layout. Het onderstaande scherm zal verschijnen.

Zoals je ziet zijn er drie mogelijkheden, we zullen ze hieronder kort even bespreken.

img

1. WinFakt! layout gebruiken volgens ingestelde voorwaarden

Je hebt de mogelijkheid om een layout te koppelen aan een voorwaarde, bv. bij het afdrukken en bij het mailen/opslaan als PDF een andere layout gebruiken.
Of een layout afhankelijk van de taal van de klant of voor een specifieke klant een andere layout, er zijn diverse mogelijkheden.

In het hoofdstuk D. Een layout aanmaken/veranderen wordt uitgelegd hoe en waar je dit kan instellen.

2. Deze specifieke WinFakt! layout gebruiken

In deze rubriek stel je een vaste layout in, zowel voor de afdruk op papier als voor het versturen via email/opslaan als PDF. Dit kan dezelfde layout zijn, maar het is niet verplicht.
Je hebt de keuze uit de vooraf opgeslagen layouts.

Naast een specifieke layout in te stellen heb je ook nog de mogelijkheid om "extra layouts" in te stellen, dit zijn layouts waaruit je kan kiezen bij het afdrukken van een document.
Via de knop + kan je een extra te kiezen layout toevoegen, via de knop - kan je een toegevoegde layout verwijderen.
In de onderstaande afbeelding zie je in welk scherm je een keuze kan maken uit de ingestelde layouts.

img

3. R&R layout

Dit is de 'oude' manier waarbij de technische dienst voor jou een layout aanmaakt.C. Overschakelen van de R&R layout naar de WinFakt! layout

Je opent het menu om de instellingen aan te passen, zoals beschreven in menu B. Instellingen.
In de tab Layout open je de tab R&R Layout; in het nieuwe scherm zie je een knop Hoofding instellen.

img

Wanneer je klikt op deze knop zie je in het nieuwe scherm de ingestelde hoofding. Door te klikken op de knop Kopieer en plak naar nieuwe layout wordt de hoofding gekopieerd naar de layout Standaard in de WinFakt! layout.
Nadien klik je op de knop OK om dit scherm te sluiten.

Let op: het onderstaande scherm is niet altijd ingevuld. Bv. als je werkt met voorgedrukt papier dan zullen de regels allemaal blanco zijn. Zelfs dan raden we je aan om op de knop Kopieer en plak naar nieuwe layout te klikken.
Hierdoor worden de lege regels gekopieerd naar de nieuwe layout; anders wordt in de nieuwe layout de voorbeeld-hoofding gebruikt.

img

Vervolgens kan je vanuit de tab WinFakt! layout via de knop Layouts instellen het programma te starten om de layout verder te personaliseren.
In het volgende hoofdstuk wordt elke rubriek uit dit programma afzonderlijk overlopen.D. Een layout aanmaken/veranderen

Via het hoofdmenu Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten of Instellingen >> 4. Instellingen bestellingen naar leverancier kan je het programma opstarten.

Nadien zijn er twee mogelijkheden:
a) ofwel klik je op het menu Lay-outs instellen
b) ofwel klik je eerst op Per document en je kiest een document (bv. factuur), vervolgens klik je op de tab Layout. In dit scherm zie je een knop Layouts instellen.

img

Let op: in sommige van de onderstaande screenshots zie je een keuzelijst NL of Nederlands; via deze keuzelijst kan je de instellingen voor de andere talen oproepen. Deze optie is enkel beschikbaar als je de module Mulitalen hebt aangekocht.1. Geavanceerde instellingen

Beneden in het scherm is er de mogelijkheid om de optie Geavanceerde instellingen aan te vinken.
Dit is enkel beschikbaar voor de medewerkers van WinFakt.

img2. Layout eigenschappen

In deze submenu beschik je over een aantal layout functies en bepaal je de printer- en papierinstellingen.

img

Layout functies
Knop Korte uitleg
img Deze layout opslaan onder een andere benaming
img
Een kopie van de huidige layout opslaan, alle instellingen van het huidige document worden overgenomen in het nieuwe document
img
Alle instellingen terugzetten naar hun standaard-waarde

Let op: Rechtsboven in elk submenu heb je ook een reset-knop, dit zet enkel de instellingen van de geselecteerde menu terug naar hun standaard-waarden.

img
img
Deze layout verwijderen
img
Lettertype aanpassen voor alle elementen op deze layout
img
Een voorwaarde instellen voor deze layout

Er zijn twee mogelijkheden:
- ofwel filter je op een veld (of een combinatie van meerdere velden). Je hebt de keuze uit de velden in de verkoopdocumenten en/of andere velden.
- ofwel filter je op anderen, nl. enkel te gebruiken bij afdrukken, bij opslaan als PDF of bij het versturen via email.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze knop.

Printer & papier instellingen
In deze sectie kies je op welke printer en op welk papierformaat het document afgedrukt wordt. Eveneens kan je hier de verschillende marges (of vrije ruimtes) instellen aan de linker-, rechter- en onderzijde van het blad.

Standaard staat de keuze voor de printer op "Standaard printer ingesteld in Windows". Daarnaast heb je de mogelijkheid om ofwel één van de geïnstalleerde printers vast in te stellen voor de layout ofwel om te kiezen voor "Vraag naar printer".
Bij deze laatste optie zal WinFakt! een dialoogvenster tonen bij de afdruk, in dit dialoogvenster kan je de gewenste printer aanduiden.

Als je de optie Gebruik zwart-wit met grijstinten aanvinkt, dan zullen alle kleuren vervangen worden door een grijstint op de afdruk.

Via de knop Voorbeeldafdruk kan je een voorbeeld opvragen van de aangepaste layout zonder dat je de aanpassing eerst moet opslaan om daarna via de Verkoop1 een document te bekijken.
Wanneer je op het tandwiel klikt dan heb je de mogelijkheid om een documentnummer in te geven (zie onderstaande afbeelding). Zo roep je de voorbeeldafdruk van een specifiek document op.

img3. Algemene instellingen

In deze submenu heb je de mogelijkheid om de algemene instellingen voor de layout te wijzigen.

img

In de standaard opmaak voor de aan- en verkoopdocumenten maken we boven- en onderaan gebruik van een grijze balk en tussenin plaatsen we enkele horizontale lijnen om de layout in te delen.
In de folder Algemeen zijn er een aantal opties ter beschikking om deze lijnen en balken op te maken. We overlopen ze hieronder even.

img

Dikte van de lijnen
Hiermee bepaal je in welke dikte de lijnen afgedrukt worden.

Kleur van 'grijze' balk
In de bovenstaande afbeelding zie je een voorbeeld van de grijze balk; via deze knop kan je de kleur instellen.

Balk en lijnen afdrukken
Deze optie laat je toe om de balk en de horizontale lijnen niet te laten afdrukken.

Verticale lijnen afdrukken in detail
Wanneer je deze optie aanvinkt, dan worden er in de detail van het verkoopdocument verticale lijnen geplaatst. In de onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld.
Via de knop meer.. kan je de gewenste dikte van de verticale lijnen instellen.

img

Verder heb je in deze folder de mogelijkheid om aan te duiden of de commentaar al dan niet dient afgedrukt te worden. Tevens kan je het lettertype voor de commentaar instellen.
Let op: de tekst voor de commentaar zelf kan je hier niet wijzigen, dit doe je in het submenu "Per document" >> tab "Algemeen" via het menu Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten.

Een laatste instelling in deze folder is Instellingen laden bij opstart WinFakt!; afhankelijk van welke wijzigingen je in de layout hebt aangebracht is het interessant om deze optie al dan niet aan te vinken.
Door deze optie aan te vinken worden de instellingen van de layout al ingeladen bij de opstart van het programma, dit resulteert in een snellere afdruk.

img

In de folder Tekst voor.. bepaal je de opmaak voor de paginanummers, duplicaat (bij de afdruk van een duplicaat-factuur), voorbeeld (bij de afdruk van een voorbeeld-factuur), de regels "afgehouden korting" en "korting contant".

In deze folder zie je ook nog drie knoppen verschijnen, we leggen ze hieronder even uit.

Knop Korte uitleg
img
Een voorwaarde instellen voor dit veld

Er zijn twee mogelijkheden:
- ofwel filter je op een veld (of een combinatie van meerdere velden). Je hebt de keuze uit de velden in de verkoopdocumenten en/of de velden in de klanten.
- ofwel filter je op anderen, nl. enkel te gebruiken bij afdrukken, bij opslaan als PDF of bij het versturen via email.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze knop.

Let op: deze knop heeft soms ook een andere functie, bv. bij de paginanummer bepaal je hiermee de plaats waar de paginanummer afgedrukt wordt.
img
Het lettertype voor dit veld instellen
img
De achtergrondkleur/markering op de afdruk voor het veld bepalen, bv. deze tekst heeft een blauwe markering4. Hoofding

In deze submenu bepaal je het uitzicht en de opmaak van je hoofding.

img

Voor elke regel zie je een vinkje; dit bepaalt of een regel wordt afgedrukt op de layout. Als je een regel niet wil laten afdrukken, dan is het voldoende om de regel af te vinken. Het is niet nodig om de tekst in het veld te verwijderen.

Rechts van het veld om de tekst in te tikken heb je een veld Links en Top, deze bepalen de positie waar de regel geprint wordt op de afdruk. De afmetingen zijn uitgedrukt in millimeter.

Achteraan de regel vind je de knop waarmee je het lettertype en de tekenstijl kan instellen.

Als je beschikt over de optie Multitalen, dan heb je de mogelijkheid om de ingestelde hoofding in één keer te kopiëren naar de andere talen. Dit doe je door linksboven te klikken op de knop img, vervolgens kies je Instellen voor alle talen.

Soms is het interessant dat de hoofding enkel op de eerste pagina wordt afgedrukt. Dit stel je eveneens in door linksboven op de knop img te klikken, vervolgens kies je Alleen afdrukken op 1ste pagina.

Let op: als je op een snelle manier de hoofding wil wijzigen, dan kan je dit doen via het menu Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten (of 4. Instellingen bestellingen naar leverancier) >> Hoofding instellen.
Een lettertype of de positie op de afdruk kan je hier niet wijzigen, dit dient enkel om de tekst aan te passen.
Standaard wordt de hoofding opgeslagen in alle layouts (zie de onderstaande afbeelding). Als je dit niet wil, dan kan je één of meerdere layouts afvinken alvorens je op de knop Opslaan klikt.

img

img5. Logo

Als je één of meerdere logo's wil toevoegen aan de layout, dan doe je dit in deze submenu.

img

Om een logo toe te voegen klik je eerst op de + knop, hierdoor opent de Windows Verkenner. Vervolgens kan je navigeren naar de map waar de afbeelding zich bevindt; eens je de map met de afbeelding geopend hebt, dubbelklik je op de afbeelding om ze toe te voegen aan je layout.

Let op: Het is zeker niet nodig om de afbeelding in de map WinFakt te plaatsen, de afbeelding wordt automatisch gekopieerd naar de map WinFakt nadat je de wijzigingen aan de layout hebt opgeslagen. Op die manier word(t)(en) de gebruikte afbeelding(en) altijd meegenomen in de back-up van het programma.

Rechts van de + knop heb je nog een knop Ander en een knop -, deze knoppen gebruik je respectievelijk om een bestaande afbeelding te vervangen door een andere afbeelding en om een bestaande afbeelding te wissen uit de layout.

Verder heb je aan de rechtse zijde nog drie tabs, we leggen ze hieronder even uit.

Tab Korte uitleg
Settings Via de velden Bovenmarge en Linkermarge bepaal je waar de afbeelding op de afdruk geprint wordt. De velden Hoogte en Breedte bepalen de grootte van de afbeelding op de afdruk.
Voorbeeld Een voorbeeld van de afbeelding bekijken
Voorwaarde Een voorwaarde instellen voor de afbeelding

Er zijn twee mogelijkheden:
- ofwel filter je op een veld (of een combinatie van meerdere velden). Je hebt de keuze uit de velden in de verkoopdocumenten en/of de velden in de klanten.
- ofwel filter je op anderen, nl. enkel te gebruiken bij afdrukken, bij opslaan als PDF of bij het versturen via email.

Op deze pagina vind je meer informatie over deze knop.

Hieronder zie je twee voorbeelden van een logo, links is er een watermerk toegevoegd en rechts is er enkel bovenaan een logo toegevoegd.

img6. Adres klant

In dit submenu bepaal je de opmaak voor het adres van de klant.

img

Standaard worden de volgende velden afgedrukt in het adresblok van de klant: naam klant, adres, postnummer gevolgd door de plaats en het land.
Je kan echter wel andere velden laten afdrukken, per regel kan je een specifiek veld kiezen uit de keuzelijst.
Zo kan je tot maximaal 9 velden laten afdrukken in het adresblok.

Per regel kan je de positie (velden Links en Top), het lettertype en de letterstijl (knop f) bepalen.
Als het veld, rechts van het woord Top, aangevinkt is, dan wordt de regelafstand van de onderliggende velden automatisch bepaald.
Afhankelijk van de ingestelde positie 'links' en 'top' op de eerste regel worden de andere regels er automatisch onder geplaatst.

Als je beschikt over de optie Multitalen, dan heb je de mogelijkheid om de opmaak van het adres in één keer te kopiëren naar de andere talen. Dit doe je door linksboven te klikken op de knop img , vervolgens kies je Instellen voor alle talen.

Soms is het interessant dat het adres enkel op de eerste pagina wordt afgedrukt. Dit stel je eveneens in door linksboven op de knop img te klikken, vervolgens kies je Alleen afdrukken op 1ste pagina.

Je hebt de mogelijkheid om een lege lijn in te voegen (bv. spatie tussen plaats en land), hiervoor kies je in de keuzelijst Lege lijn. Zonder dat je deze keuze maakt, worden er geen lege lijnen afgedrukt. Alle velden volgen elkaar onder elkaar op.
Bv. Je selecteert 'extra adreslijn' op de derde regel; als in de klantenfiche dit veld niet is ingevuld, dan wordt op de afdruk van het factuur voor deze klant op de plaats van 'extra adreslijn' de inhoud van het veld op de volgende regel afgedrukt (tenzij ook dat veld leeg is in de klantenfiche).
En zo schuiven alle velden op naar boven, op die manier zitten er geen lege regels in het adresblok van de klant.

In sommige situaties kan het handig zijn dat je een titel of een vrije tekst boven of langs het adres van de klant kan plaatsen, bv. "Aan:"
Hiervoor selecteer je het veld Vrije tekst uit de keuzelijst. Via de knop met de drie puntjes er langs kan je de tekst bepalen (zie onderstaande afbeelding).

img

Tip: Als je twee op dezelfde hoogte wil plaatsen, dan vink je het veld Top af. Hierdoor kan je op elke regel de hoogte zelf bepalen.
In het bovenstaande voorbeeld staat de vrije tekstregel en de naam van de klant op dezelfde hoogte, bij beide regels staat als bovenmarge 40 mm ingesteld.7. Leverings adres

In dit submenu bepaal je de opmaak voor het leveringsadres.

img

In de standaard template wordt het leveringsadres niet afgedrukt; als je dit toch wil laten afdrukken, dan vink je het veld Leverings adres afdrukken aan.
Wanneer je dit veld aanvinkt, dan kan je ook nog een voorwaarde aan het leveringsadres koppelen. Je leest hier hoe je dit doet.

Voor het overige zijn de instellingen / mogelijkheden analoog aan de vorige rubriek, nl. Adres klant.8. Titel lijn

Hier bepaal je de opmaak en de inhoud van de titel lijn op de afdruk.
In de onderstaande afbeelding zie je welke lijn / regel hiermee wordt bedoeld.

img

img

Standaard zijn er twee velden geselecteerd om af te drukken, nl. Titel document en Telefoon nummers.
De titel van het document bevat de naam van het soort document, bv. Factuur, en de nummer van het document, bv. 2015010006.
In het veld telefoon nummers worden de telefoon- en de mobiele nummer, indien ingevuld in de klantenfiche, van de klant afgedrukt.

Tussen de blokken Beschikbare velden en Geselecteerde velden zie je nog drie knoppen; de bovenste twee knoppen (pijltje naar rechts en pijltje naar links) gebruik je om de inhoud van de blok Geselecteerde velden aan te passen.
De werking van deze knoppen en hoe je nadien verder de opmaak van een geselecteerd veld kan bepalen wordt op deze pagina uitgelegd.

De onderste knop img laat je toe om enkele eigenschappen aan te passen, specifiek voor deze rubriek. Hieronder lichten we ze even toe:

Functie Korte uitleg
Stel lettertype in voor alle velden Een lettertype en -stijl instellen voor alle geselecteerde velden in deze rubriek
Top positie instellen De afstand tussen de bovenzijde van het blad en de plaats waar de titel lijn afgedrukt wordt
Standaard is dit voor alle talen dezelfde marge, je kan per taal een andere marge instellen door de optie Voor alle talen uit te vinken.
Alleen afdrukken op 1ste pagina Hiermee stel je in dat de titel lijn enkel op de eerste pagina van de afdruk getoond wordt.

Tip: als je deze optie ook activeert bij de rubriek Hoofding en Adres klant, dan zal de afdruk op de tweede pagina (en volgende) hoger op het blad beginnen. Je eigen gegevens en het adres van de klant worden immers niet afgedrukt.

In volgende rubriek, Datum lijn, kan je dit eveneens instellen. Wanneer je het bij deze laatste rubriek ook instelt, dan wordt op de tweede pagina (en volgende) enkel het vervolg van de inhoud van je verkoopdocument afgedrukt.9. Datum lijn

Hier bepaal je de opmaak en de inhoud van de datum lijn op de afdruk.
In de onderstaande afbeelding zie je welke lijn / regel hiermee wordt bedoeld.

img

img

In deze regel drukken we altijd de klantnummer en de datum van het document af. De overige velden (BTW nummer, ondernemingsnummer en leverdatum) worden enkel afgedrukt als ze ingevuld zijn in de klantenfiche van de geselecteerde klant.
Bij de velden BTW nummer en ondernemingsnummer staat er een extra voorwaarde op; als in de klantenfiche de ondernemingsnummer ingevuld is, dan wordt de ondernemingsnummer afgedrukt op de layout. In het andere geval, als enkel de BTW nummer ingevuld is, wordt de BTW nummer afgedrukt. Met andere woorden het veld ondernemingsnummer heeft voorrang op het veld BTW nummer.

Tussen de blokken Beschikbare velden en Geselecteerde velden zie je nog drie knoppen; de bovenste twee knoppen (pijltje naar rechts en pijltje naar links) gebruik je om de inhoud van de blok Geselecteerde velden aan te passen.
De werking van deze knoppen en hoe je nadien verder de opmaak van een geselecteerd veld kan bepalen wordt op deze pagina uitgelegd.
In de rubriek 8. Titel lijn leggen we je de werking van de onderste knop uit.10. Verkoop detail

De inhoud van het verkoopdocument noemen we de verkoopdetail.
In de onderstaande afbeelding zie je welk gebied hiermee wordt bedoeld.

img

img

Zoals je ziet komt het veld Omschrijving drie keer voor, we leggen het verschil aan je uit. De regel Omschrijving wordt enkel gebruikt om de kolom hoofding af te drukken. De regel Omschrijving (Kort) wordt gebruikt als er op de detailregel een prijs is ingevuld; de omschrijving van het artikel stopt bij het begin van de kolom 'Eenh. prs.' en gaat, indien nodig, verder op de volgende regel. Bij de regel Omschrijving (Lang) loopt de omschrijving door tot aan het einde van de regel, deze opmaak wordt gebruikt als er op de detailregel geen prijs is ingevuld.
In de bovenstaande afbeelding zie je een voorbeeld.

Tussen de blokken Beschikbare velden en Geselecteerde velden zie je nog drie knoppen; de bovenste twee knoppen (pijltje naar rechts en pijltje naar links) gebruik je om de inhoud van de blok Geselecteerde velden aan te passen.
De werking van deze knoppen en hoe je nadien verder de opmaak van een geselecteerd veld kan bepalen wordt op deze pagina uitgelegd.
In de rubriek 8. Titel lijn leggen we je de werking van de onderste knop uit.


10. BTW lijnen

In deze lijnen gebeurt de uitsplitsing per BTW-tarief.
In de onderstaande afbeelding zie je welk gebied hiermee wordt bedoeld.

img

img

Zoals je ziet wordt er per BTW-tarief zowel het bedrag zonder BTW als de basis getoond. Als je op het document geen korting contact (financiële korting) vermeld, dan zullen beide kolommen hetzelfde bedrag vermelden. In het andere geval vermeldt de kolom basis de maatstaf van heffing waarop de BTW berekend wordt. Meer info over de berekening van de korting contant lees op je op deze pagina.
Onder de regel wordt de sommatie van alle BTW-tarieven samen getoond.

Tussen de blokken Beschikbare velden en Geselecteerde velden zie je nog drie knoppen; de bovenste twee knoppen (pijltje naar rechts en pijltje naar links) gebruik je om de inhoud van de blok Geselecteerde velden aan te passen.
De werking van deze knoppen en hoe je nadien verder de opmaak van een geselecteerd veld kan bepalen wordt op deze pagina uitgelegd.
In de rubriek 8. Titel lijn leggen we je de werking van de onderste knop uit.11. Totaal lijn

Dit is de regel waarin het totaal van het document vermeld staat.
In de onderstaande afbeelding zie je welk gebied hiermee wordt bedoeld.

img

img

De velden Tekst links en Totaal bedrag zijn voorgedefinieerde velden waarin o.a. de teksten "Betaalbaar voor ..." of "Reeds betaald als voorschot" vervat zijn.
Als je aan deze velden iets wil veranderen, dan kan je best contact opnemen met de technische dienst.

Tip: deze velden vind je niet terug in de lijst van de beschikbare velden. Je kan altijd, als je per toeval iets teveel gewist of verandert hebt, de instellingen van deze lijn resetten. Zo bekom je terug de standaard instellingen. Meer info hierover lees je hier.

Tussen de blokken Beschikbare velden en Geselecteerde velden zie je nog drie knoppen; de bovenste twee knoppen (pijltje naar rechts en pijltje naar links) gebruik je om de inhoud van de blok Geselecteerde velden aan te passen.
De werking van deze knoppen en hoe je nadien verder de opmaak van een geselecteerd veld kan bepalen wordt op deze pagina uitgelegd.
In de rubriek 8. Titel lijn leggen we je de werking van de onderste knop uit.12. Verkoopsvoorwaarden

In deze rubriek bepaal je de opmaak van de verkoopsvoorwaarden.

img

Let op: je bepaalt hier enkel de opmaak van de verkoopsvoorwaarden, niet de inhoud zelf. Meer info over hoe je de tekst zelf van de verkoopsvoorwaarden kan wijzigen lees je hier.

Bovenaan links zie je een checkbox waar je kan aanduiden of je de verkoopsvoorwaarden al dan niet wil afdrukken. Aan de rechtse zijde kan je via de knop img het lettertype en -stijl bepalen.
Als je ook beschikt over de optie Multitalen, dan kan je via de dropdown-lijst de opmaak per taal instellen.

Onderaan zie je de optie Verkoopsvoorwaarden afdrukken op nieuwe pagina; wanneer je dit aanvinkt, dan worden de verkoopsvoorwaarden na het verkoopdocument op een nieuwe pagina afgedrukt.
Enkel wanneer je dit aanvinkt zal er een extra optie verschijnen, nl. Afdrukken op elke pagina. Hierdoor worden de verkoopsvoorwaarden op de achterzijde van elke pagina van het verkoopdocument afgedrukt.
Dit kan alleen als je printer recto-verso ondersteunt.13. Overschrijving

Als je voor de facturatie werkt met overschrijvingsformulieren, dan kan je dit hier instellen.

img

Let op: het overschrijvingsformulier zelf wordt door ons niet afgedrukt, enkel de tekst op het overschrijvingsformulier.

Via de marges kan je bepalen waar het adres van de klant, het te betalen bedrag en de mededeling afgedrukt worden.

In de onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een factuur met een overschrijvingsformulier, beneden op de afdruk is de OGM (gestructureerde mededeling) vermeld.

img14. Vrije lijnen

In deze rubriek kan je vrije lijnen toevoegen aan de layout; bv. een referentie uit de klantenfiche, een vaste mededeling bij een bepaald type verkoopdocument, ...
Er zijn diverse mogelijkheden, je kan hiervoor altijd contact opnemen met de technische dienst.

img

Via de knop img kan je een nieuwe lijn toevoegen.
De knoppen img en img dienen respectievelijk om een bestaande lijn te wijzigen of te verwijderen. Deze knoppen werken op de geselecteerde regel.

Hieronder zie je het scherm voor de opmaak van een vrije lijn.

img

In het veld Tekst bepaal je de inhoud van de vrije lijn; dit kan een vaste tekst of een combinatie van tekst en formules zijn.
Achteraan de regel zie je een knop img, hiermee kan je desgewenst een voorwaarde instellen. Meer info hierover lees je op deze pagina. Als laatste knop op deze regel zie je img, hiermee bepaal je het lettertype en -stijl voor deze vrije lijn.

Als je beschikt over de optie Multitalen, dan kan je via de dropdown-lijst de tekst instellen per taal. Of je kan klikken op de knop Tekst kopiëren naar andere talen, hiermee wordt de inhoud van het tekst-veld gekopieerd naar de andere talen.

De laatste stap in het opmaken van een vrije lijn is het bepalen van de positie. Hiervoor gebruik je de velden Links, Boven en Uitlijning.
Verder kan je bepalen of de vrije lijn enkel op de eerste pagina, de laatste pagina of alle pagina's wordt afgedrukt. Om de vrije lijn op elke pagina te laten afdrukken vink je beide instellingen af.

Wanneer je klaar bent met de instellingen, dan druk je op de knop 'Ok' om de wijzigingen op te slaan. Permalink: https://winfakt.be/faq/De-layout-personaliseren