Onderwerpen in deze helpfile

De layout personaliseren - nieuw

In deze handleiding leggen we je uit hoe je de layout van de aan- en verkoopdocumenten kan personaliseren.

Enkele voorbeelden:
  • Het lettertype voor het volledige document of voor bepaalde onderdelen (bv. hoofding) aanpassen naar je huisstijl
  • In de detail van het verkoopdocument bepaal je zelf welke kolommen afgedrukt worden én in welke volgorde
  • Elk onderdeel (hoofding, adres klant, factuur detail, …) kan je een bepaalde positie meegeven, zo creëer je de ideale bladschikking voor je bedrijf
  • Via de vrije lijnen heb je de mogelijkheid om bv. een voettekst toe te voegen
  • Je kan meerdere gepersonaliseerde layouts maken, bv. bij het mailen en/of afdrukken, voor een bepaalde klant, in een andere taal, …
Dit is allemaal mogelijk vanaf de versie 10.1.532.

Als je de module "Verkoopdocumenten layout" hebt, heb je toegang tot de geavanceerde instellingen. Dan kan je zoals in de afbeelding hieronder aan meer instellingen om je layout te personaliseren.

img

Indien je een starter, professional of een gewone enterprise hebt zonder deze module zal je enkel de instellingen kunnen aanpassen zoals hieronder beschreven staat. Je zal volgende melding krijgen wanneer je de geavanceerde instellingen wilt laten zien:

img

Via menu-item Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten of Instellingen >> 4. Instellingen bestellingen naar leverancier zal je het hoofdscherm van je lay-out instellingen te zien krijgen.

img

Hier zijn dan twee manieren om je lay-out aan te passen.
  1. Je klikt op Lay-outs instellen.
  2. Of je klikt op Per document en je kiest een soort document (Bv. factuur), hier klik je dan op het tabje Lay-out.


A. Lay-outs instellen

Indien je op Lay-outs instellen geklikt hebt krijg je volgend scherm te zien.

img

Op dit scherm heb je verschillende instellingen om je lay-out aan te passen. Hieronder staat een oplijsting van de verschillende instellingen en hun corresponderende hulppagina's.


Via de knop Voorbeeldafdruk kan je een voorbeeld opvragen van de aangepaste layout zonder dat je de aanpassing eerst moet opslaan om daarna via de Verkoop1 een document te bekijken.
Indien je op het tandwiel klikt heb je de mogelijkheid om een documentnummer in te geven (zie onderstaande afbeelding). Zo roep je de voorbeeldafdruk van een specifiek document op.

img


B. Per document

Als je Per document >> soort document (bv.: factuur) hebt aangeduid krijg je onderstaand scherm te zien

img

Hier heb je drie verschillende velden om aanpassingen te maken aan de lay-out

1. Deze lay-out gebruiken

Hier kan je selecteren welke lay-out je wilt gebruiken om af te drukken op papier en welke lay-out je wilt gebruiken voor de pdf die je meestuurt met de email.

img

Je hebt naast de selectieveldjes ook een knop Lay-out aanpassen, met deze knop kom je in je lay-out eigenschappen van de geselecteerde lay-out.

2. Printer

Hierna heb je een veldje om een printer te selecteren, indien je hier een printer selecteert zal deze de printer die je geselecteerd had in je lay-out overschrijven en deze printer gebruiken.

img

3. Extra lay-out te kiezen bij afdrukken en knop 'Geavanceerd'

Als laatste hebben we dan nog een optie om een extra lay-out te selecteren en een knop Geavanceerd

img

Je hebt twee knoppen naast het selectiemenu, de - knop zal de geselecteerde lay-out verwijderen uit dit selectiemenu, met de + knop kan je een lay-out toevoegen aan dit selectiemenu, hiervoor zal het windows verkenner scherm openen zodat je naar je lay-out kan navigeren waar ze ook opgeslagen is. Alle lay-outs die in dit selectiemenu staan zullen weergegeven worden bij 'Factuur afdrukken', hier kan je dan een andere lay-out selecteren om éénmalige mee af te drukken. (kijk afbeelding hieronder).

img

Onder het veld extra lay-out te kiezen bij afdrukken heb je nog een laatste knop Geavanceerd, indien je op deze knop drukt zal onderstaand scherm openen.
Bovenaan het scherm heb je een optie die je aan kan vinken om een lay-out te gebruiken volgens voorwaarde. Om uit te vinden hoe je een voorwaarde kan instellen op een lay-out kan je deze link volgen.

Hier kan je ook mits je nog de oude RRW lay-out gebruikt, de hoofding kopiëren van de oude RRW lay-out naar de nieuwe lay-out instellingen. Je kan ook ineens de oude RRW lay-out uitschakelen door het vinkje naast RRW lay-out uit te vinken om de nieuw lay-out instellingen te gebruiken.

img Permalink: https://winfakt.be/faq/De-layout-personaliseren-_-nieuw