Onderwerpen in deze helpfile

Een (gebroken) boekjaar instellen

Alvorens u begint te werken met WinFakt! is het belangrijk om het begin van het boekjaar in te stellen.
Hiervoor klikt u op het hoofdmenu Instellingen >> 1. Algemene instellingen.

img

In het rechtse venster duidt u bij de instelling Begin boekjaar de start van het boekjaar aan, dit is de datum waarop u boekjaar elk start.
Als u bv. met een gebroken boekjaar werkt dat elk jaar op 1 juli start, dan selecteert u "1" "Juli" en vervolgens klikt u rechts beneden op de knop Opslaan.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Een-%28gebroken%29-boekjaar-instellen