Onderwerpen in deze helpfile

Etiketten

In WinFakt! is het mogelijk om etiketten te printen van de klanten, leveranciers, artikelen, verkoopdocumenten, stockboekingen, ...

Om de etiketten op te roepen klikt u in het overzichtsscherm op de knop Etiketten (bv. in de artikelen).

img

Vervolgens opent het volgende venster, in deze handleiding zullen we elke folder in detail bespreken.

img

Instellingen

De werkwijze om een etiket te printen is dat u eerst de regel of meerdere regels, waarvan u een etiket wil printen, aanduidt met de spatiebalk. Vervolgens drukt u op de knop Etiketten.

Het wordt echter wel eens vergeten om één of meerdere regels aan te duiden. Als u onmiddellijk op de knop Etiketten klikt en de etiketten laat printen, dan zal WinFakt! van elke regel in de geopende tab één of meerdere etiketten (afhankelijk van de instellingen) afdrukken. Dit kan u verhinderen door een instelling te activeren.
Hiervoor opent u het hoofdmenu Instellingen >> 1. Algemene instellingen. In dit venster klikt u op de rubriek Opties. Aan de rechtse zijde ziet u nu een instelling "Alleen etiketten drukken als er regels zijn aangeduid." Door deze optie aan te vinken en vervolgens op de knop Opslaan te klikken zal het niet meer mogelijk zijn om één of meerdere etiketten te printen zonder minstens één detailregel aan te duiden. Als u dit toch probeert, dan krijgt u de boodschap "Het spijt me, er zijn geen regels aangeduid om etiketten van af te drukken.".

img


Folder Algemeen

img

In de onderstaande tabel bespreken we de verschillende knoppen/velden en hun functie.

Veld / knop Functie
Afdrukken Met een klik op het icoon 'Printer' verschijnt een lijst met de verschillende printers die op uw computer geïnstalleerd zijn. Om een printer te selecteren dubbelklikt u op de gewenste printer.
Pauze na elke pagina? Sommige printers hebben niet de mogelijkheid om meerdere pagina's in 1 keer af te drukken. Met deze instelling kunt u er voor kiezen om een pauze in te lassen, telkens een blad is afgedrukt. Vervolgens voert u een nieuwe pagina in en geeft u de opdracht om verder af te drukken.
Aantal Indien u meerdere reeksen etiketten wilt afdrukken, kunt u het gewenste aantal in dit veld ingeven.
Met tussenblad Vanaf het moment dat u meerdere reeksen etiketten gaat afdrukken, kunt u deze optie aan- of afvinken. Met deze optie bepaalt u of u een blanco pagina tussen elke reeks wenst.
img
Start afdrukken: als de lay-out volledig naar wens is, kunt u het afdrukproces starten met deze knop.
img
Testafdruk: de knop 'Testafdruk' biedt u de mogelijkheid om enkel de eerste pagina af te drukken zodat u de lay-out kunt controleren en eventueel bijwerken.
img
Inladen: met de knop 'Inladen' kunt u een vooraf opgeslagen lay-out inladen.
img
Opslaan: als u een lay-out meerdere keren wilt gebruiken, kunt u de lay-out opslaan in de 'Lay-out lijst'. De printerkeuze maakt eveneens deel uit van de lay-out en wordt mee bewaard.

Knop Inladen

Als u op deze knop klikt, dan ziet u het onderstaande scherm. In dit scherm ziet u de opgeslagen lay-outs.

img

Let op: als u over de optie 'Extra tabs' beschikt dan is het mogelijk om aan de opmaak van de tab een bepaalde lay-out voor de etiketten te koppelen. Op die manier hoeft u, wanneer u etiketten wenst af te drukken uit die tab, niet op de knop 'Inladen' te klikken. De gekoppelde lay-out wordt immers automatisch ingeladen. Meer info hierover kunt u nalezen op deze pagina.


Folder Lay-out

In de folder 'Lay-out' kunt u bepalen welke velden er op de etiketten moeten komen, in welke volgorde en hoe ze uitgelijnd moeten worden.

img

In de onderstaande tabel bespreken we de verschillende knoppen/velden en hun functie.

Veld / knop Functie
Ander Door op deze knop te klikken kan u de velden selecteren die u op het etiket wenst af te drukken.
Omschrijving In dit veld ziet u de naam van het geselecteerde veld. In dit veld is het mogelijk om een formule te plaatsen, de formule kan een combinatie van verschillende velden zijn. De collega's van de technische dienst kunnen u helpen met het aanmaken van de formule.
In mm Met dit veld kunt u bepalen op welke hoogte het veld uitgelijnd wordt, dit is gemeten vanaf de bovenkant van het etiket. Bv. in de bovenstaande afbeelding ziet u dat het veld Nummer en F[Prijs 1 met EUR] op dezelfde hoogte staat, maar de velden zijn respectievelijk links en rechts uitgelijnd.
L M R Hiermee bepaalt u de uitlijning van elk veld op het etiket. L staat voor links uitlijnen, M staat voor gecentreerd en R staat voor rechts uitlijnen.


Folder Lettertype

In de folder 'Lettertype' beslist u in welk lettertype en kleur de velden op het etiket gedrukt worden.

img

In de onderstaande tabel bespreken we de verschillende knoppen/velden en hun functie.

Veld / knop Functie
Barcode Door deze optie aan te vinken kunt u het veld barcode als een echte barcode laten afdrukken. De barcode is van het type EAN13.

Let op: het is ook mogelijk om een ander type barcode af te drukken op een etiket, dit maakt het mogelijk om bv. het veld artikelnummer als barcode te printen. Voor meer informatie hierover kunt u steeds terecht bij onze helpdesk.
Font Deze knop opent een venster waarin u het lettertype van dat onderdeel kunt wijzigen. U kunt hier eveneens de tekenstijl, grootte, kleur en effecten van de lettertypes aanpassen.

Let op: Om per onderdeel de namen van de gekozen lettertypes te zien i.p.v. de omschrijving van het gekozen veld vinkt u bovenaan de folder 'Lay-out' de optie 'Benaming lettertypes' aan.
Kleur Deze knop opent een venster waarin u de achtergrondkleur van de tekst kunt wijzigen.


Folder Tekening

Als u op een afdrukresultaat een logo of een afbeelding wilt afdrukken, kunt u dat instellen in deze folder. Het is mogelijk om tot 9 verschillende logo's of afbeeldingen in te voegen.

img

In de onderstaande tabel bespreken we de verschillende knoppen/velden en hun functie.

Veld / knop Functie
Afmetingen U kunt met de velden 'linkermarge' en 'bovenmarge' bepalen waar de afbeelding op uw etiketten afgedrukt moet worden. Het getal dat u invult bepaalt hoeveel mm er tussen de linker- of bovenmarge van het etiket en de afbeelding zit.

In de velden 'Breedte' en 'Hoogte' vult u in hoe breed en hoe hoog de afbeelding mag zijn op de afdruk.
Let op: als u de originele breedte-hoogte-verhouding van de afbeelding wil bewaren, dan vult u enkel de breedte of de hoogte in. Nadien vinkt u bij de andere waarde de instelling 'Automatisch berekenen' aan.
Inladen Hiermee kunt u een afbeelding selecteren op de harde schijf van uw computer.
Via veld Via deze knop kunt u de gekoppelde afbeelding van elk artikel laten afdrukken op uw etiketten.
Wissen Is de afbeelding toch niet wat u wenst, klik dan op 'Wissen'.
Let op: Het logo of de afbeelding wordt enkel uit de lay-out van het etiket gewist, niet op uw computer zelf.


Folder Afmeting

In deze laatste folder bepaalt u de grootte van het etiket en de precieze schikking van de tekst op het etiket.

img

In de onderstaande tabel bespreken we de verschillende knoppen/velden en hun functie.

Veld / knop Functie
Etiket
(waarde A en B)
In deze velden kunt u de linker- en bovenmarge instellen voor de etiketten.

Let op: als u op de knop 'Voorbeeld' klikt, dan ziet u de onderstaande afbeelding. Zo ziet u visueel waarvoor elke instelling staat.
Tekst
(waarde C en D)
In deze velden kunt u eveneens de linker- en bovenmarge instellen maar ditmaal voor de tekst op de etiketten.
Etiket
(waarde E en F)
Hiermee bepaalt u de hoogte en de breedte van de etiketten waarop u wenst af te drukken.

Let op: dit is de breedte en de hoogte tot aan het begin van het volgende etiket (dus ook de eventuele witruimte ertussen dient u mee te tellen).
Aantal In deze sectie bepaalt u hoeveel etiketten er naast en onder elkaar afgedrukt moeten worden.
Op welke etiketten drukken? Als u op deze knop klikt ziet u een venster waarin u kunt aanduiden op welke etiketten u wilt afdrukken. Het is mogelijk om op bepaalde etiketten van het blad niet af te drukken.

img

Instellingen voor een DYMO printer

Bij een Dymo printer dient u te letten op de volgende instellingen:

a) Bij de sectie Aantal stelt u 1 in bij het veld 'Naast elkaar' en 'Onder elkaar'.
b) In de eigenschappen van de printer in het configuratiescherm van Windows stelt u het juiste labelnummer in, dit nummer vindt u op de achterzijde van de etiketten.
c) De afdrukstand stelt u in op landschap in de eigenschappen van de printer in het configuratiescherm van Windows.

Permalink: https://winfakt.be/faq/Etiketten