Onderwerpen in deze helpfile

Factuurnummering aanpassen

Je kan de factuurnummering als volgt aanpassen:

1. Ga in het hoofdmenu naar Instellingen >> 3. Instellingen verkoopdocumenten veranderen.
2. Vervolgens klik je op het menu Per document >> Factuur.

Let op: Je kan hier ook kiezen voor andere documenten zoals bestelbonnen, afleveringsbonnen, enz. indien je ook bij één van deze documenten de nummering wil aanpassen.

3. In het rechtse scherm zie je een veld voor de nummer aan te passen (onderstaande afbeelding).

img

Let op: We adviseren je om de nummering vooraf te laten gaan door een getal dat verwijst naar het jaartal (in dit voorbeeld 2023). Op die manier behoud je het overzicht en voorkom je facturen met dezelfde nummer. De nummer mag maximaal 10 cijfers lang zijn.

4. Bij het document Creditnota zet je dezelfde eerste nummer als bij het document factuur, hiervoor klik je eerst links op het submenu Creditnota. De facturen en de creditnota's volgen in WinFakt! immers dezelfde nummering.

5. Druk als laatste stap rechts beneden op de knop Opslaan om de gegevens op te slaan.

Als je vergeten bent om de nummering van de creditnota's aan te passen, dan krijg je de onderstaande boodschap.

img

Let op: WinFakt! zal steeds verder nummeren met het hoogste aangemaakte nummer dat hij gevonden heeft voor hetzelfde type document.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Factuurnummering-aanpassen