Onderwerpen in deze helpfile

Grafieken

Via een grafiek kan je eenvoudig en snel een visueel overzicht opvragen van de evolutie van een klant, artikel, maandelijkse omzet, ...
In de onderstaande handleiding leggen we je uit welke grafieken je kan opvragen en welke parameters je kan instellen.

Nieuw vanaf de versie 10.2.558 is dat je de grafieken ook over meerdere boekjaren kan opvragen, tot voor deze versie was het enkel mogelijk om een grafiek van één boekjaar op te vragen.
Zo kan je bv. de historiek van een artikel over meerdere boekjaren volgen.

Grafiek opvragen

Een grafiek roep je op via de menubalk, meer bepaald het menu Rapportering >> Grafieken >> ...

Afhankelijk van de gekozen grafiek krijg je eerst een vraag om het boekjaar te selecteren, een vraag om het dagboek te selecteren en/of een vraag om een artikel / klant / leverancier te selecteren.
Let op: de vraag om een dagboek te selecteren krijg je enkel indien je over de optie 'Tot 99 dagboeken' beschikt.

img

Tip: als je in de weergave de muisaanwijzer op een bepaalde kolom houdt (in het Engels hover), dan wordt het totaal van de geselecteerde maand / kwartaal / jaar getoond.
Dit zie je in de onderstaande afbeelding.

img

Er zijn verschillende soorten grafieken, in de onderstaande tabel zie je een overzicht van de mogelijke grafieken.

Menu Grafiek Korte uitleg
Klant Omzet per maand Een overzicht van de omzet per maand van de geselecteerde klant

Omzet per kwartaal Een overzicht van de omzet per kwartaal van de geselecteerde klant

Omzet per jaar Een overzicht van de omzet per jaar van de geselecteerde klant
Leverancier Omzet per maand Een overzicht van de omzet per maand van de geselecteerde leverancier

Omzet per kwartaal Een overzicht van de omzet per kwartaal van de geselecteerde leverancier

Omzet per jaar Een overzicht van de omzet per jaar van de geselecteerde leverancier
Artikel Per artikel (Omzet) Een overzicht van de omzet per maand van het geselecteerde artikel

Per artikel (Aantal) Een overzicht van de verkochte aantallen per maand van het geselecteerde artikel

Per artikel per kwartaal (Omzet) Een overzicht van de omzet per kwartaal van het geselecteerde artikel

Per artikel per kwartaal (Aantal) Een overzicht van de verkochte aantallen per kwartaal van het geselecteerde artikel

Per artikel per jaar (Omzet) Een overzicht van de omzet per jaar van het geselecteerde artikel

Per artikel per jaar (Aantal) Een overzicht van de verkochte aantallen per jaar van het geselecteerde artikel

Omzet per jaar Een overzicht van de omzet per jaar van de geselecteerde leverancier
Verkoop1 Omzet per maand Een overzicht van de omzet per maand (alle klanten)

Omzet per maand per klant Een overzicht van de omzet per maand van de geselecteerde klant

Omzet per maand per artikel (Omzet) Een overzicht van de omzet per maand van het geselecteerde artikel

Omzet per maand per artikel (Aantal) Een overzicht van de verkochte aantallen per maand van het geselecteerde artikel

Omzet per kwartaal
Een overzicht van de omzet per kwartaal (alle klanten)

Omzet per kwartaal per klant
Een overzicht van de omzet per kwartaal van de geselecteerde klant

Omzet per kwartaal per artikel (Omzet) Een overzicht van de omzet per kwartaal van het geselecteerde artikel

Omzet per kwartaal per artikel (Aantal) Een overzicht van de verkochte aantallen per kwartaal van het geselecteerde artikel

Omzet per jaar Een overzicht van de omzet per jaar (alle klanten)

Omzet per jaar per klant
Een overzicht van de omzet per jaar van de geselecteerde klant

Omzet per jaar per artikel (Omzet)
Een overzicht van de omzet per jaar van het geselecteerde artikel

Omzet per jaar per artikel (Aantal)
Een overzicht van de verkochte aantallen per jaar van het geselecteerde artikel
Aankoop Omzet per maand Een overzicht van de aankopen per maand (alle leveranciers)

Omzet per maand per leverancier
Een overzicht van de aankopen per maand bij de geselecteerde leverancier

Omzet per kwartaal
Een overzicht van de aankopen per kwartaal (alle leveranciers)

Omzet per kwartaal per leverancier
Een overzicht van de aankopen per kwartaal bij de geselecteerde leverancier

Omzet per jaar
Een overzicht van de aankopen per jaar (alle leveranciers)

Omzet per jaar per leverancier
Een overzicht van de aankopen per jaar bij de geselecteerde leverancier


Weergave-opties aanpassen

Het is mogelijk om de instellingen van een grafiek aan te passen zonder dat je de weergave van een grafiek sluit en een nieuwe grafiek opent (bv. wisselen tussen omzet per maand en per jaar).
Hiervoor gebruik je de knoppen onderaan in de weergave.

img

Via de knop Boekjaren aanpassen kan je de periode aanpassen, de periode waaruit de grafiek zijn gegevens haalt. Zo heb je de keuze uit het huidige boekjaar, alle boekjaren, de laatste x boekjaren of een selectie van boekjaren.

De knop Dagboeken aanpassen is enkel beschikbaar als je over de optie 'Tot 99 dagboeken' beschikt, hiermee bepaal je het actieve dagboek.

De laatste knop, Groepering aanpassen, gebruik je om de weergave per maand, per kwartaal of per jaar in te stellen.Grafiek afdrukken

Om een grafiek af te drukken klik je rechts beneden in de weergave op de knop Print. Op de afdruk zie je zowel de grafiek als de tabel waarin je de bedragen uit de grafiek per maand / kwartaal / jaar (afhankelijk van de gekozen weergave) ziet.
Dit zie je ook in de onderstaande afbeelding.

img

In de bovenstaande afbeelding zie je tussen de tabel en de grafiek nog een tabel, hierin staan de totalen per boekjaar afgedrukt.
Je kan ervoor kiezen om deze tabel wel of niet af te drukken, dit gebeurt enkel als de optie Totalen per jaar tonen bij afdrukken aangevinkt is.

imgStandaard instellingen definiëren

Naast de opties die je tijdens de weergave kan wijzigen is het eveneens mogelijk om enkele standaard instellingen te definiëren.
Om dit te doen klik je in de weergave links beneden op de lichtschakelaar.

img

Hiermee roep je het volgende scherm op.

img

Tip: als je een kleur wil wijzigen, dan klik je eerst op de regel met de te wijzigen kleur. Nadien klik je ofwel in de laatste kolom op de X om de kleur te verwijderen ofwel in de voorlaatste kolom op de ... om een andere kleur in te stellen.


Jaaroverzicht opbrengsten / kosten

Via het hoofdmenu Andere >> Jaaroverzicht opbrengsten / kosten zie je in één oogopslag een overzicht van de kosten / opbrengsten / winst per maand van het actieve boekjaar.
Je hebt de mogelijkheid om dit overzicht als een grafiek en/of als een lijst af te drukken.

img

img

img

Tip: als je beschikt over de module 'Tot 99 dagboeken' dan krijg je bij het afdrukken van de lijst eerst de vraag Wenst u een uitgebreid jaaroverzicht van alle dagboeken af te drukken?. Als je 'Ja' op deze vraag antwoordt, dan wordt er per dagboek een overzicht getoond ipv een globaal overzicht van alle dagboeken.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Grafieken