Onderwerpen in deze helpfile

Het hoofdvenster

Het hoofdscherm

Het hoofdscherm is het beginscherm van WinFakt. Waar u al de functies en dergelijke kan vinden die u kan gebruiken in WinFakt.

img1. Het hoofdmenu


Het hoofdmenu vindt u helemaal bovenaan in het WinFakt hoofdscherm (zie 1). Alle functies die WinFakt! te bieden heeft vindt u daarom terug in het hoofdmenu.

img
De verschillende functies kort besproken:

Open
Hier vindt u de algemene functies en modules die WinFakt! aanbiedt. Een aantal van deze menukeuzes zijn ook terug te vinden in de hoofdknoppenbalk. De menukeuzes zijn gegroepeerd per type keuze.

Voorbeeld: de algemene functionaliteiten "Verkoopdocumenten", "Detail van verkoopdocumenten" en "Detail van laatst verkochte artikelen" hebben alle drie met de verkoop te maken en zijn als dusdanig gegroepeerd.

Boekhouding
Indien u de boekhouding doet met WinFakt! kunt u hier het merendeel van de boekhoudfunctionaliteiten oproepen. Een aantal voorbeelden zijn: Bestanden van de algemene boekingen openen, Boekhoudrapporten, Grootboekrekeningen instellen:
- BTW-aangifte
- BTW-listing
- Afschrijvingstabellen
- Boekhoudlijsten

BTW
Wilt u een BTW-aangifte of BTW-listing aanmaken, dan kunt u terecht in dit menu.

Rapporten
Alle rapporten die u in WinFakt! ter beschikking hebt zijn gegroepeerd in het menu "Rapporten".

Instellingen
Hier vind u een lijst van diverse instellingen die u als gebruiker zelf kan aanpassen, bv. printerinstellingen voor uw verkoopdocumenten, instellingen voor de back-up, ...

Andere
In dit menu-item vindt u enkele functionaliteiten terug die niet thuishoren in 1 van de andere categorieen. Dit zijn minder gebruikelijke functies zoals:
- Instellingen allerhande
- Herorganiseren van gegevens
- Extra programma's

Verander van dossier
In dit menu-item vindt u de mogelijkheid terug om van dossier te veranderen.

WinFakt! Upgrades
Via dit menu-item kan u nagaan of u met de meest recente versie van WinFakt! werkt en, zo nodig, uw pakket upgraden.
U leest hier ook wat de nieuwigheden zijn in de huidige en de vorige versies.

Help
Hier kan u online uw vragen stellen aan het WinFakt!-team. Hierin vindt u ook enkele interessante tools terug, bv. de mogelijkheid om de instellingen van uw dossier naar onze helpdesk op te sturen.


2. De knoppenbalk


img

Deze handige knoppenbalk bevat de meest gebruikte functies in WinFakt! Deze is ontworpen zodat u snel en efficiënt te werk kan gaan in WinFakt! zonder telkens bovenstaand beschreven hoofdmenu te moeten gebruiken.


3. De statusbalk


img

Rechts onderaan van het WinFakt!-scherm vindt u steeds de statusbalk terug. Deze bevat volgende informatie van links naar rechts:

De gebruikersnaam:
Hier verschijnt de gebruikersnaam van de persoon die in WiFakt! is ingelogd of, wanneer er geen paswoord is ingesteld, de mogelijkheid om een paswoord in te stellen.

Naam van het dossier:
Dit is de naam van uw bedrijf/dossier, u kunt in WinFakt! meerdere dossiers aanmaken.

Boekjaar:
Dit geeft aan in welk boekjaar u aan het werken bent.

Huidige datum en tijd
Permalink: https://winfakt.be/faq/Het-hoofdvenster