Onderwerpen in deze helpfile

Hoe gebeurt de BTW-berekening op facturen met korting contant

Als u in WinFakt! werkt met een korting voor contante betaling, dan wordt de BTW op een andere manier berekend. Dit is zo vastgelegd in de BTW-wetgeving.

Factuur zonder korting contant
Bv. U maakt een factuur aan voor 100 euro zonder BTW
- het BTW-bedrag op deze factuur is 21 euro
- het netto-bedrag is 100 euro

Factuur met korting contant
Bv. U maakt een factuur aan voor 100 euro zonder BTW met 2% korting contant als de klant betaalt binnen de 10 dagen. Het totaal van dit factuur is 120,58.
- het BTW-bedrag op deze factuur is 20,58 euro
- de maatstaf van heffing is 98 euro

De BTW wordt als volgt berekend: 100 euro - 2% is 98 euro (98 euro wordt de nieuwe maatstaf van heffing). Op 98 euro wordt 21% BTW berekend of 20,58 euro.

Het totaalbedrag van de factuur is het nettobedrag (100 euro) + het BTW-bedrag (20,58 euro), dus 120,58 euro.
Indien de klant binnen de 10 dagen betaalt, mag hij 2 euro van het totaalbedrag van de factuur in mindering brengen en moet hij dus 118,58 euro betalen.

De BTW-wetgeving zegt het volgende:
De sommen welke als disconto van de prijs mogen worden afgetrokken behoren niet tot de maatstaf van heffing (art. 28 1° W.B.T.W.).
Het disconto is een financiële korting welke contractueel aan de klant wordt toegestaan wegens vervroegde betaling.
Het heeft geen belang of de klant al dan niet effectief de korting heeft genoten.

Met andere woorden: Omdat u een korting contant op deze factuur toekent, moet de klant maar BTW betalen op 98 euro (of de klant binnen de 10 dagen betaalt of niet).
Permalink: https://winfakt.be/faq/Hoe-gebeurt-de-BTW_berekening-op-facturen-met-korting-contant