Onderwerpen in deze helpfile

Hoe kan ik de gegevens in WinFakt! herorganiseren?

Let op: het is heel belangrijk dat er maar 1 WinFakt! geopend is op het moment dat u deze actie in het programma start. Alle andere gebruikers dienen het programma af te sluiten.
Als u toch probeert om de gegevens te herorganiseren en niet alle gebruikers hebben het programma afgesloten, dan krijgt u de melding dat het niet mogelijk is om de tabel(len) te herorganiseren (zie onderstaande afbeelding).

img


Stap 1


U sluit alle vensters in WinFakt.


Stap 2


U opent het menu Andere - Herorganiseren gegevens (zie onderstaande afbeelding).

img


Stap 3


In het nieuwe scherm vinkt u de onderdelen die u wil laten herorganiseren, dit doet u met de spatiebalk. Daarna drukt u op de knop Start rechtsonder.

img

Tijdens de herorganisatie ziet u dat eerst van de geselecteerde onderdelen een back-up wordt genomen. Nadien worden de tabellen één voor één gehersorteerd.

img

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in uw programma kan dit enige tijd duren.


Stap 4


Op het einde krijgt u de boodschap dat de actie voltooid is. Hierna kunnen u en uw collega's verder werken in WinFakt.


img
Permalink: https://winfakt.be/faq/Hoe-kan-ik-de-gegevens-in-WinFakt%21-herorganiseren%3F-