Onderwerpen in deze helpfile

Hoofdvenster: Artikelen

Het hoofdvenster

img

Wanneer u artikelen wilt toevoegen, bekijken, enz., kunt u op het bureaublad van WinFakt! klikken op de knop "Artikelen" in de hoofdknoppenbalk. Het hoofdvenster van uw artikelenbestand wordt geopend.

TIP: Mocht u reeds in het bezit zijn van een artikelenbestand in de vorm van een DBF-, CSV- of TXT-bestand dan kunt u dit importeren in WinFakt!. Hiermee kunt u uren inputwerk besparen. Dit wordt verder beschreven in het hoofdstuk 'Import/Export'.De knoppenbalk

Enkele belangrijke knoppen in verband met artikelen

Knop Functie
img Snelexport naar verkoop
Met de functie snelexport kunt u een reeks artikelen selecteren. Klik op de knop "Snelexport naar verkoop", en vervolgens worden deze artikelen geëxporteerd naar een verkoopdocument. Zo kan u snel en overzichtelijk nieuwe facturen of bestelbons maken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het onderdeel snelexport.
img Lijst van binnengekomen voorraadboekingen bekijken
Deze functie geeft u een ovezicht van de ingeboekte stock met de bijhorende serienummers. Met de knop "Serienummers boeken" kunt u serienummers gaan inboeken voor artikelen waaraan nog geen serienummer werd gekoppeld.
img Inkomende voorraad boeken
Met deze functie kunt u uw binnengekomen voorraad inboeken of correcties inbrengen. Voor meer informatie kunt u terecht in het hoofdstuk "Stock inboeken".
img Controle op voorraadbeweging voor dit artikel
Deze functie geeft een overzicht van de stockbewegingen van het geselecteerde artikel. Meer informatie over de "Stockbewegingen", vindt u in het gelijknamig hoofdstuk.

Stock-/voorraadbeheer is een uitgebreide en weldoordachte optie in WinFakt! Deze wordt dan ook in detail besproken in het hoofdstuk stockbeheer.


De artikelfiche

Als u op de knop 'inbrengen' klikt, dan komt u in het onderstaande venster terecht. Hier vindt u enkele velden die u kunt invullen.

img


Veld Betekenis
Artikelnummer Dit is het artikelnummer, deze word ofwel automatisch ingevuld ofwel kunt u zelf een nummer kiezen
Omschrijving Geef hier een duidelijke/beknopte omschrijving van het artikel
Groep Geef hier de groep in waartoe het artikel behoort. Gaat het om een NIEUWE groep dan kunt u hier gewoon de nieuwe groep ingeven deze wordt dan automatisch aangemaakt. Gaat het om een reeds bestaande groep dan kunt u via de F3-toets een groep selecteren die u voordien al ingegeven heeft.
Subgroep
Het veld naast het groep veld gaat om een subgroep. Ook hier kunt u een nieuwe subgroep ingeven of met de F3-toets een eerder ingevulde subgroep kiezen. Een voorbeeld van een subgroep is bv. de subgroep "gitaren" als onderdeel van de groep "instrumenten".

Onderaan vind u de detailweergave van het artikel waar u verkoop, aankoop, taksen en andere zaken ivm het artikel instelt; Lees hier meer over in de tab "artikelen detailscherm" Permalink: https://winfakt.be/faq/Hoofdvenster%3A-Artikelen