Onderwerpen in deze helpfile

Kan ik verkoopdocumenten samenvoegen in 1 document?

In deze handleiding leggen we uit hoe u verschillende verkoopdocumenten kan opnemen in één factuur of verkoopdocument.
Hiervoor volgt u de onderstaande vijf stappen.

STAP 1
In WinFakt! klikt u op de knop Verkoop ofwel opent u de Verkoop1 en klikt u de knop 'Inbrengen'.

img

STAP 2
U kiest de klant waarvan u verschillende documenten wil combineren tot één document.

STAP 3
Onder de klant zijn gegevens ziet u vier knoppen, nl. 'Nieuwe klant', 'Extra info', 'Inladen -1' en 'Inladen'.

img

U klikt op één van de twee knoppen 'Inladen' ('Inladen -1' toont de documenten uit het vorige boekjaar voor de geselecteerde klant, terwijl 'Inladen' de documenten uit het huidige boekjaar voor de geselecteerde klant toont).
Er zijn twee manieren om een document te kiezen:
- ofwel dubbelklikt u op het in te laden document
- ofwel duidt u ze aan met de spatiebalk en vervolgens klikt u op het groene vinkje linksboven, dit doet u als u meerdere documenten wenst in te laden

Let op: als u geen klantnaam invult in het verkoopvenster dan toont WinFakt! alle gemaakte documenten van alle klanten.

STAP 4
Het document komt automatisch in het nieuwe document met een verwijzing vanwaar het document komt, bv. afleveringsbon nr. 40000.

img

Let op: Indien u die vermelding niet wenst op te nemen in het nieuwe document, dan selecteert u de regel en vervolgens klikt u op de 'DEL'toets (delete/wissen).

STAP 5
Als laatste stap kiest u bovenaan het soort document en vervolgens kan u het verkoopdocument verder inbrengen / bewerken zoals de andere verkoopdocumenten.

img
Permalink: https://winfakt.be/faq/Kan-ik-verkoopdocumenten-samenvoegen-in-1-document%3F