Onderwerpen in deze helpfile

Klanten

Hoofdscherm klanten


Niemand is zo belangrijk voor je zaak als je klanten. Een goede opvolging van je klantenbestand is dan ook belangrijk om de toekomst van je zaak te verzekeren.
Met Winfakt breng je zorgeloos je klanten in kaart.

Onder de rubriek “Klanten” vind je een duidelijk overzicht terug van alle bestaande klanten.

img

Je kan via dit hoofdscherm ook gemakkelijk schakelen tussen verschillende weergaven of vensters:
  • Alle klanten
  • Zonder btw-nummer
  • Met btw-nummer
Om een andere weergave te selecteren klik je linksboven op de trechter en kies je de gewenste weergave img
Meer info over het instellen van deze vensters vind je bij 'Vensterinstellingen'.


Overzicht


In de linkerkolom zie je de knop "Klanten" in het hoofdmenu, dit geeft je toegang tot de lijst van de geregistreerde klanten.

Je kan je klanten rangschikken op verschillende criteria door simpelweg op een kolomtitel te klikken.
Zo kan je rangschikken op:
  • Klantnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Volledige Naam
  • Adres
  • Plaats
  • Land
  • Telefoonnummer
Wanneer je de lijst alfabetisch wil sorteren op bv. omschrijving klik je op de kolomtitel 'Omschrijving'. Zo wordt deze titel in het blauw genoteerd.
Om de sortering om te draaien (schakelen tussen oplopend of aflopend) klik je nogmaals op dezelfde kolomtite
l.De knoppenbalk

img

Soort knop Betekenis
img
Nieuwe klant toevoegen
img Klant bewerken/aanpassen
img
Klant verwijderen
img Klantenfiche bekijken
img
Zoekopdracht uitvoeren
img
Rapport aanmaken
img Vensterinstellingen openen
img
Menu openenKlant toevoegen

img

Om een nieuwe klant toe te voegen klik je op het icoon met het img teken.
Je krijgt dan een nieuw scherm waar je alle gegevens van de klant kan ingeven.
Je kan deze handmatig invullen of automatisch laten invullen / ophalen uit de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) via de knop “Controle btw-nummer” img.

Verschillende velden

img

Algemene gegevens:
In deze rubriek geef je alle basisgegevens van de klant in.
Adressen:
Als een klant een extra adres heeft voor bv. facturatie en/of levering kan je dit hier toevoegen.
Indien je meerdere adressen wil toevoegen kan je dit doen door rechtsboven op het icoon met het img teken te klikken.
Extra info:
In deze rubriek kan je informatie toevoegen die voor jou belangrijk of goed om weten is voor deze specifieke klant.
Extra velden:
Extra velden gebruik je voor info die je niet in standaard velden van Winfakt kan opslaan zoals bv; verjaardagen, regio enz.
Hoe je deze velden kan invullen kan je hier terug vinden :

Als alle gegevens ingevuld zijn klik je rechtsboven op de knop “Opslaan” om de klantenfiche te bewaren.

Klant bewerken
Indien je gegevens wil aanpassen voor een specifieke klant kan je dit doen door de klant te selecteren en daarna op het icoon img te klikken.
Meer info over het opzoeken van een klant in de lijst vind je terug op deze pagina (link pagina zoeken).

Je krijgt hetzelfde scherm als bij een nieuwe klant aanmaken.
Klik op het veld dat je wil veranderen.
Na de aanpassingen klik je op de knop "opslaan".

Klant verwijderen
Als je een bestaande klant wil verwijderen selecteer je de klant en klik je daarna op het - teken.
Opgelet: je kan geen klant verwijderen als er al een verkoopdocument gemaakt is voor deze klant.

Klantenfiche bekijken
Om een klantenfiche te bekijken kan je dit doen door op het icoon img te klikken of door te dubbelklikken op de gewenste regel in de lijst.
Hier krijg je alle gegevens van de klant te zien, indien nodig kan je deze ook bewerken door op de knop “Bewerkenrechtsboven te klikken.

Klant zoeken
Via hetimg kan je algemeen opzoeken of uitgebreid zoeken.
Meer info over de verschillende zoekmogelijkheden vind je op "link pagina zoeken".

Rapport aanmaken
Om een lijst van al je klanten op te vragen kan je de knop imgRapport aanmaken” gebruiken. Vervolgens kies je voor het rapportKlantenlijst”.
Naast de standaard rapporten is het eveneens mogelijk om een gepersonaliseerd rapport aan te maken.
Nadat het rapport aangemaakt is heb je de mogelijkheid om het rapport te downloaden.


Vensterinstellingen

Door op img te klikken en vensterinstellingen te selecteren kan je het hoofdscherm van je klanten aanpassen naar de gegevens/info die je wenst te zien.
Hoe je dit doet kan je hier terug vinden :
http://cloud.winfakt.be/support/admin/?show=add&id=678

Menu

Contacten importeren
Optioneel kan je een lijst van klanten uit een extern programma inlezen in het programma.

Link naar klantenportaal genereren
Via een link die je aanmaakt, gaat de klant rechtstreeks naar je factuur of offerte.

Historiek van deze klant in verkoopdocument
Hierdoor krijg je een overzicht van de verkoopdocument van de geselecteerde klant.

Historiek van deze klant in verkoopdetail
Hier krijg je een overzicht van alle items die je klant heeft aangekocht

Historiek van deze klant in bank
een overzicht van alle betaling van de geselecteerde klant vind je hier terug..
Permalink: https://winfakt.be/faq/Klanten