Onderwerpen in deze helpfile

Knoppenbalk/menu aanpassen

Als gebruiker kunt u zelf de functionaliteiten per paswoord bepalen, per paswoord bepaalt u welke knoppen of menu's zichtbaar zijn en welke niet.

Let op: dit kan enkel gebeuren door de eerste gebruiker in WinFakt.

In het hoofdmenu klikt u op het menu Instellingen >> 16. Knoppenbalk/Menu aanpassen. Vervolgens wordt het onderstaande scherm geopend.

img

In dit scherm zien we een aantal velden en knoppen, we zullen ze hieronder voor u bespreken.

Veld / knop Korte uitleg
Gebruiker U kunt instellen voor welke gebruiker u functionaliteiten zichtbaar of onzichtbaar wilt maken.
Menu Hiermee selecteert u het onderdeel waarbinnen u menu-items wilt in- of uitschakelen.

Let op: we raden u aan om altijd eerst het hoofdmenu op orde te zetten (hoofdmenu en -knoppenbalk) om vervolgens de specifieke velden (klanten, artikelen, ...) aan te passen.
Knoppenbalk veranderen Druk op deze knop als u, voor het gekozen onderwerp, de knoppenbalk wilt veranderen. Vervolgens kunt u verschillende knoppen aan- en afvinken om te activeren of te deactiveren.
Menu veranderen Wilt u, in tegenstelling tot bovenstaande mogelijkheid, de menu's zelf aanpassen, druk dan op deze knop om bijhorende menustructuur te krijgen. Vervolgens kunt u, net zoals bij het veranderen van de knoppenbalk, de verschillende menu-items activeren en deactiveren.

Op het einde van de aanpassingen klikt u linksboven op het groene vinkje om de wijzigingen op te slaan.

Let op: Hoewel het interessant is om niet gebruikte menu-items en knoppen te deactiveren, is het raadzaam om uit te kijken wat u precies deactiveert. Zo niet deactiveert u voor u het weet een aantal cruciale knoppen, waardoor u dan zelfs de menustructuur niet meer kunt aanpassen. Permalink: https://winfakt.be/faq/Knoppenbalk%2Fmenu-aanpassen