Onderwerpen in deze helpfile

Multi-dossier

Werkt u met WinFakt! voor uw administratie, dan zit de administratie van uw bedrijf automatisch in een eerste dossier. WinFakt! maakt het mogelijk om, naast uw standaard dossier, extra dossiers aan te maken en zodoende een 2de, 3de of meerdere firma's te beheren in 1 pakket.

Een dossier openen

Bovenaan in het hoofdmenu vindt u de optie "Verander van dossier". In deze menu kiest u voor de optie "Kies uit mijn dossiers" om een ander dossier te openen.

img

Let op: het is ook mogelijk om onderaan in de statusbalk op de naam van het dossier te klikken.

img

Vervolgens opent zich het venster "WinFakt! dossier selectie". Het actieve dossier zal aangevinkt zijn in de kolom Actief met een groen vinkje.
In de titelbalk van het venster ziet u achteraan een getal tussen haakjes, dit duidt aan hoeveel dossiers u maximaal kan aanmaken.

img

Als laatste stap dubbelklikt u op het gewenste dossier, nadien wordt het dossier voor u ingeladen. Het is ook mogelijk om eerst op het gewenste dossier te klikken en vervolgens op de knop "Ok, inladen" te klikken.


Een dossier aanmaken

Bovenaan in het hoofdmenu vindt u de optie "Verander van dossier". In deze menu kiest u voor de optie "Kies uit mijn dossiers" om een nieuw dossier aan te maken.

img

Bij het aanmaken van een nieuw dossier is het belangrijk dat u bij het aanmaken van dat nieuw dossier meteen ook een basis selecteert voor het nieuwe dossier. Als u bv "demo dossier" neemt, zal het nieuwe dossier gebaseerd zijn op die instellingen.
Selecteer daarom het gewenste dossier waarop uw nieuwe dossier gebaseerd zal zijn en klik vervolgens op het "plusteken" om een nieuw dossier aan te maken. In de onderstaande schermafdruk maken we een nieuw dossier op basis van het dossier "Reclamebureau KoMeet".

img

Typ vervolgens een naam voor het dossier en geef indien gewenst ook een paswoord op voor het nieuwe dossier.

Als u dit wil kunt u van het nieuwe dossier ook het dossier maken waarmee WinFakt! opstart. Vink hiervoor de optie "Winfakt opstarten met dit dossier" aan.
Klik vervolgens op "Aanmaken" om het dossier aan te maken.

img

WinFakt! maakt nu het nieuwe dossier aan. Dit kan enkele minuten duren.

img

Eenmaal het nieuwe dossier is aangemaakt kan u het simpelweg inladen door het te selecteren en erop te dubbelklikken. Of u kan ook klikken op de knop "Ok, inladen".

img


De naam en/of het paswoord wijzigen

Bovenaan in het hoofdmenu vindt u de optie "Verander van dossier". Kies hier voor de optie "Kies uit mijn dossiers" om een ander dossier van naam of paswoord te veranderen.

img

Selecteer het dossier waarvan u de naam en/of paswoord wil veranderen en klik op de "Edit"-knop.

img

Wijzig nu de naam en/of paswoord van het dossier en klik op "Opslaan" om uw dossier te bewaren met nieuwe naam en paswoord.

img


Permalink: https://winfakt.be/faq/Multi_dossier