Onderwerpen in deze helpfile

Multi-journalen (dagboeken)

Als je een onderneming hebt met verschillende activiteiten/departementen, kun je klanten en/of leveranciers aan verschillende journalen/dagboeken gaan toewijzen.
Nadat de verschillende dagboeken ingesteld zijn, kun je per klant en/of leverancier selecteren welk dagboek je wenst te gebruiken.


Instellen van de journalen (dagboeken)

Hiervoor open je het menu Instellingen >> 15. Dagboekinstellingen, het onderstaande scherm zal openen.

Elk dagboek bevat de gegevens van één (dochter)onderneming. Om een duidelijk onderscheid tussen de verschillende dagboeken te behouden, krijgen de officiële documenten (facturen en creditnota's) voor elk dagboek een nummer met een verschillend bereik.
Dit bereik kun je ingeven in de velden Van en Tot.
We raden je aan de nummer van de documenten altijd met het jaartal (of boekjaar) te laten beginnen, bv. in boekjaar 2015 voor het eerste dagboek als nummer 201510000.

img

Let op: het nummer-bereik van een dagboek mag niet overlappen met een ander dagboek, elk dagboek dient een gescheiden nummering te hebben. Zo niet zal het programma je een boodschap geven en is het niet mogelijk om de instellingen te bewaren.Dagboek koppelen aan de documenten

In de klantenfiche kun je een klant koppelen aan een dagboek, deze info wordt overgenomen naar het verkoopdocument. Je kan dit echter bij het opmaken van een nieuw verkoopdocument in het afdrukscherm nog steeds wijzigen.
Bv. een klant is in de klantenfiche gekoppeld aan dagboek Mol, maar doet nu een aankoop in het filiaal van Diepenbeek.

De onderstaande screenshots tonen je hoe het dagboek kan selecteren in de klantenfiche en in het verkoopscherm.

img

img

Hetzelfde principe geldt ook voor de aankoopdocumenten. De onderstaande screenshot toont je hoe je het dagboek kan selecteren tijdens het inbrengen van een aankoopdocument.

imgRapporten

Bij de rapporten in de aan- en verkoopdocumenten heb je de mogelijkheid om de resultaten op te vragen ofwel voor alle dagboeken ofwel per dagboek afzonderlijk.

img

Op de afdruk wordt het geselecteerde dagboek weergegeven, de onderstaande afbeelding toont je een voorbeeld van het rapport Verkopen per klant.

img Permalink: https://winfakt.be/faq/Multi_journalen-%28dagboeken%29