Onderwerpen in deze helpfile

Omzet berekenen

Hoe bereken ik de omzet van mijn klanten/leveranciers?

WinFakt! houdt per leverancier en per klant de netto- en bruto-omzet bij. Deze wordt echter niet automatisch berekend bij het inbrengen van aan- en verkoopdocumenten.
De huidige omzet kunt u op elk moment laten berekenen. Hiervoor klikt u op het hoofdmenu Andere >> Omzetberekening klanten/leveranciers.
Tevens wordt via deze menu het open bedrag per klant/leverancier en de datum van de laatste factuur berekend en opgeslagen.

Let op: Op de vraag 'Vorige omzetberekening op nul zetten?' mag u 'Neen' antwoorden. Dit wordt in de volgende rubriek besproken.

img

Omzet berekenen over meerdere boekjaren

Soms kan het handig zijn dat u de omzet van meerdere jaren laat berekenen, bv. u wilt weten welke klanten de laatste 5 jaren niets meer bij u gekocht hebben.

We leggen even uit hoe u dit kan doen:
 1. U gaat eerst naar het 'oudste' boekjaar en u klikt op menu Andere >> Omzetberekening klanten/leveranciers.
 2. U antwoordt 'Ja' op de vraag 'Omzetberekening starten?'.
 3. Vervolgens antwoordt u ook 'Ja' op de vraag 'Vorige omzetberekening op nul zetten?'.
 4. Nu opent u het volgende boekjaar en u herhaalt de vorige drie stappen, alleen antwoordt u deze keer 'Neen' op de vraag 'Vorige omzetberekening op nul zetten?'.
 5. Zo herhaalt u dit elk boekjaar.


Het veld 'Omzet' toevoegen in uw klanten- en leveranciersoverzicht

Via de onderstaande stappen kan u uw omzetcijfers zien in het klanten- en leveranciersoverzicht.
 1. U klikt met de rechtermuisknop op de geopende tab (of u opent het menu Extra - Opmaak voor deze tab).
 2. Vervolgens opent het venster 'Opmaak aanpassen'.
 3. In dit venster opent u de folder 'Lay-out'.
 4. U kiest de gewenste velden uit de lijst met de beschikbare velden.
 5. Door te dubbelklikken op het geselecteerde veld wordt het rechts aan de lay-out toegevoegd.
 6. Nu hoeft u enkel nog maar het veld op de juiste positie te plaatsen en als laatste de lay-out op te slaan.

img

Meer info over het wijzigen en opmaken van de tabs leest u hier.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Omzet-berekenen