Onderwerpen in deze helpfile

Prijsbeding

Soms is het niet genoeg om klanten in te delen in prijsgroepen en een standaardkorting toe te kennen, maar zijn uw prijzen gebonden aan meer specifieke regels. De module 'Prijsbeding' maakt het mogelijk om voor elk artikel en voor elke klant een verschillende prijs te bepalen. Dit hoofdstuk gaat dieper in op het gebruik van regels en formules, die u kunt gebruiken om het beheer van uw prijzen te automatiseren. Als u zelf niet graag formules samenstelt, kunt u uiteraard beroep doen op onze helpdeskmedewerkers.

Er bestaan twee manieren om de prijzen te bepalen, ofwel aan de hand van ingegeven formules in het klanten- en/of artikelbestand ofwel door middel van de prijs in het verkoopdocument vast te leggen.
We zullen beide manieren in deze pagina toelichten.


a) Kortingen instellen via formules in het veld 'prijsbeding'


In de klanten- en artikelfiche vindt u een knop om het prijsbeding in te stellen (zie onderstaande afbeelding). Als u op deze knop klikt, dan krijgt u een memo-veld te zien waarin u de prijsbeding-formules kan ingeven.
De tweede afbeelding toont u een voorbeeld van een prijsbeding ingesteld voor een klant.

img

imgRegels/tips voor het opstellen van de formules


De regels van het prijsbeding staan altijd tussen de volgende tags en ; hiertussen bouw je de verschillende formules op.

Verder is het verplicht dat een formule uit het prijsbeding altijd in deze vorm ingegeven wordt, nl. (...)=(...)
Binnen de eerste ( ) voor het =-teken ga je een voorwaarde plaatsen. Indien deze voorwaarde voldaan is, dan wordt op het artikel de korting toegepast, de korting die beschreven wordt tussen de tweede ( ).
Om deze formules op te stellen kan u gebruik maken van de velden uit het artikelen- en/of klantenbestand, deze velden worden later in deze handleiding besproken.

Het is ook heel belangrijk om na te denken over de volgorde van de ingestelde formules. WinFakt! leest de prijsbedingregels van boven naar beneden en stopt na de eerste regel die als waar wordt beschouwd.
Stel dat we vertrekken van het prijsbeding zoals het opgesteld is in de bovenstaande afbeelding, bv. een klant koopt 6 stuks en krijgt hier normaal 4% korting op.
We passen dit toe:
- Als het aantal groter is dan 10, dan krijgt u 7% korting op de eenheidsprijs => niet waar, de klant koopt maar 6 stuks
- Als het aantal groter is dan 5, dan krijgt u 4% korting op de eenheidsprijs => waar, de klant koopt immers 6 stuks. WinFakt! stopt met lezen, de juiste korting van 4% wordt toegepast.

Stel nu dat we de volgorde van de regels hadden omgedraaid, we passen hetzelfde voorbeeld toe:
- Als het aantal groter is dan 1, dan krijgt u 2% korting op de eenheidsprijs => waar, de klant koopt immers 6 stuks. WinFakt! stopt met lezen, de klant zal te weinig korting krijgen.

Ook belangrijk om weten, de standaardprijzen van het artikel worden toegepast indien geen enkele van de voorwaarden uit het prijsbeding voldaan zijn.

Als laatste tip, het prijsbeding van de klant heeft altijd voorrang op het prijsbeding van het artikel.Velden


We beschrijven hieronder drie soorten velden, nl.
- type C: alfanumerieke velden met een vaste lengte
- type M: alfanumerieke velden met een variabele lengte
- type N: numerieke velden

Velden prijsbeding

Veld Omschrijving
%AANTAL het aantal dat u ingegeven hebt in het verkoopdocument
%PRIJS de standaard eenheidsprijs voor dit artikel
.T. altijd waar (.T. komt van True)
.F. nooit waar (.F. komt van False)
AND alleen waar als aan alle voorwaarden voldaan is
OR waar, als de ene voorwaarde OF een andere voorwaarde waar is

Velden klanten

Veld Benaming Type veld
%KLNR nummer C
%KLLIJN1 benaming C
%KLLIJN2 adres M
%KLLIJN3 plaats M
%KLLIJN4 land M
%KLLIJN5 contactpersoon M
%KLLIJN6 referentie M
%KLPRIJS prijskolom
N
%KLKORT standaard korting N
%KLKREDIET kredietlimiet N

Velden artikelen

Veld Benaming Type veld
%ARTNR nummer C
%ARTNAAM omschrijving M
%ARTGROEP groepsnaam C
%ARTSUBGROEP subgroepsnaam C
%ARTPRIN aankoopprijs N
%ARTKAT catalogusprijs N
%ARTPREUx verkoopprijs waarbij
x staat voor 1 tot 9
N
%ARTACS accijnsen N
%ARTLEEG leeggoed N

Enkele voorbeelden


Een artikel kunnen instellen om voor een bepaalde klantengroep een korting te geven tijdens een bepaalde periode

(%KLPRIJS=1 .AND. CtoD('31/05/2014') < DATE() .AND. CtoD('01/08/2014')>DATE())=(-7%)
(%KLPRIJS=3 .AND. CtoD('31/05/2014') < DATE() .AND. CtoD('01/08/2014')>DATE())=(-5%)
(%KLPRIJS=5 .AND. CtoD('31/05/2014') < DATE() .AND. CtoD('1/08/2014')>DATE())=(-3%)


Uitleg: afhankelijk van de standaard prijs voor deze klant (%KLPRIJS) en indien de verkoop binnen een bepaalde periode gebeurt, dan krijgt u een korting van resp. 7, 5 of 3 % op de eenheidsprijs.

Let op: de functie CtoD() staat voor character to date, u gebruikt dit telkens u een gekozen datum wil vergelijken.

Prijsbeding van een artikel met meerdere regels


(%AANTAL>100)=(-10%)
(%AANTAL>50)=(-8%)
(%AANTAL>20)=(-7%)
(%AANTAL>10)=(-5%)


Uitleg: De eerste regel die wordt gelezen en geïnterpreteerd is (%AANTAL>100)=(-10%). Als het aantal bestelde eenheden groter is dan 100, wordt een kortingspercentage van 10% gehanteerd. De volgende prijsbedingregels worden niet meer gelezen.

Combinatie van een prijsbeding van een artikel en een klant

Prijsbeding artikel TEST:

(%AANTAL>100)=(-10%)
(%AANTAL>50)=(-8%)
(%AANTAL>20)=(-7%)
(%AANTAL>10)=(-5%)


Prijsbeding klant 10000:

(Upper(Alltrim(%ARTNR))="TEST")=(-12%)


Uitleg: Als het aantal bestelde eenheden groter is dan 100, wordt een kortingspercentage van 10% gehanteerd, behalve als de klantnummer 10000 is, want dan wordt een kortingspercentage van 12% toegepast. Dit percentage wordt gebruikt omdat het artikelnummer 'TEST' is. De prijsbedingregels van de klant hebben immers voorrang op de prijsbedingregels van het artikel!

Een andere winstmarge op de aankoopprijs afhankelijk van de referentie van de klant

(Alltrim(Upper(%KLLIJN6))="GROOTHANDEL")=(%ARTPRIN*1.15)
(Alltrim(Upper(%KLLIJN6))="HORECA")=(%ARTPRIN*1.20)
(Alltrim(Upper(%KLLIJN6))="PARTICULIER")=(%ARTPRIN*1.27)
(.T.)=(%ARTPRIN*1.3)


Uitleg: Als de referentie van de klant (= %KLLIJN6) gelijk is aan 'GROOTHANDEL', dan wordt op de aankoopprijs (= %ARTPRIN) een winstmarge genomen van 15%.

Let op: op de laatste regel ziet u (.T.)=(%ARTPRIN*1.3), de (.T.) staat voor 'als er op de vorige regels geen overeenkomst gevonden is, dan wordt er een winstmarge van 30% op de aankoopprijs genomen.'

Prijsbeding van een artikel met een vaste formule voor een korting op de eenheidsprijs ongeacht de prijscategorie van de klant

(Alltrim(Upper(%KLLIJN6))="GROOTHANDEL")=(%PRIJS - ( ( %PRIJS / 100 ) * 15 ) )
(Alltrim(Upper(%KLLIJN6))="HORECA")=(%PRIJS - ( ( %PRIJS / 100 ) * 10 ) )
(Alltrim(Upper(%KLLIJN6))="PARTICULIER")=(%PRIJS - ( ( %PRIJS / 100 ) * 5 ) )


Uitleg: Als de referentie van de klant (= %KLLIJN6) gelijk is aan 'GROOTHANDEL', dan wordt er een korting van 15% op de eenheidsprijs geteld.

Let op: het veld %PRIJS staat voor de eenheidsprijs die overeenstemt met de overeenkomstige eenheidsprijs in de gekozen prijscategorie. Op die manier moet je niet voor elke prijscategorie een aparte prijsbedingregel opstellen.

Een 'onzichtbare korting' voor de klant

((alltrim(%artgroep)='TEST'))=((-10%))


Uitleg: Als u dubbele haakjes rond de voorwaarde en de korting plaatst, dan wordt de korting niet weergegeven in het verkoopscherm en bijgevolg ziet de klant dit ook niet op de afdruk van de factuur. De eenheidsprijs is de eenheidsprijs waarop de korting al berekend is. Bv. als het artikel een eenheidsprijs van € 100 heeft, dan wordt de eenheidsprijs in het verkoopscherm door deze formule € 90. De klant ziet visueel niet dat hij een korting krijgt.b) Prijzen verankeren per klant


U kunt per klant een prijs instellen voor een bepaald artikel en deze "verankeren" per klant; dit wil zeggen dat deze klant voor een bepaald product telkens dezelfde eenheidsprijs zal betalen.


Stap 1


img

- Geef een verkoopdocument in
- Kies een klant waarvoor u een bepaalde artikelprijs wilt verankeren
- Kies het gewenste artikel waarvan u de eenheidsprijs wilt verankeren (in ons voorbeeldje "10000")


Stap 2


img

- Verander vervolgens de eenheidsprijs in de gewenste eenheidsprijs voor DIE klant. Wij veranderen in ons voorbeeld de eenheidsprijs van 10 euro naar 7 euro.


Stap 3


img

- Klik nu nogmaals in het veld "eenheidsprijs" en druk op de functietoets F6 op je toetsenbord
- WinFakt! zal nu bevestigen dat de prijs van dit artikel voor de gekozen klant zal worden verankerd. Klik op OK om te bevestigen.

Vanaf nu zal WinFakt! ALTIJD voor dit artikel en voor deze klant de door u opgegeven eenheidsprijs kiezen.

Permalink: https://winfakt.be/faq/Prijsbeding