Onderwerpen in deze helpfile

Prospecten

Firma's en particulieren die interesse tonen in je producten kunnen in WinFakt! bijgehouden worden als prospecten. Van een prospect kan je de detailgegevens en afspraken bijhouden. Beslist de prospect om over te gaan tot een aankoop, dan kan je hem of haar met een simpele klik op de knop automatisch laten omzetten naar een nieuwe klant.

Om het overzicht van de prospecten te openen klik je in de knoppenbalk op de knop prospecten, zoals je ziet in de onderstaande afbeelding.

img

Het ingeven en bewerken van prospecten is vergelijkbaar met het beheren van klanten. Voor meer informatie over het inbrengen en bewerken van dergelijke gegevens kan je terecht in het hoofdstuk over klanten.Knoppenbalk

Buiten de standaard knoppen vind je verder de volgende twee knoppen terug.

Knop Omschrijving
img
Deze prospect wordt klant
Hiermee zet je de geselecteerde prospect om naar een klant, de prospect krijgt een nieuwe nummer (een klantnummer).
img
CRM aanmaken voor deze
Als de module CRM (Customer Relationship Manager) geactiveerd is, kun je vanuit de prospectenfiche een nieuwe CRM-fiche aanmaken. De gegevens van de prospect worden automatisch aan de CRM-fiche toegevoegd.
Meer informatie over de module CRM vind je hier.Prospect inbrengen

Een aantal velden uit de prospectenfiche zullen bekend voorkomen, ze worden ook gebruikt in de klantenfiche.

img

Verder kan je ook je afspraken en enkele andere data koppelen aan de prospecten.
Via het menu Instellingen >> 1. Algemene instellingen >> Opties kan je de optie Verwittigen bij afspraken met prospecten aanvinken. Via deze optie krijg je bij het opstarten tijdig een herinnering aan deze afspraken.

img

We overlopen nog even de verschillende velden en hun functie.

Velden Omschrijving
Groep Je kan je prospecten indelen in verschillende groepen. De standaardgroepen zijn "Klanten" en "Leveranciers", maar je kan zelf nieuwe groepen aanmaken (bvb. Hout, PVC, Aluminium, beurs Brussel, enz).
Persoonsgegevens Deze velden spreken voor zich. Ze komen ook voor in het inbrengvenster van de klanten, meer hierover lees je hier.
BTW nr. / Ondernemingsnr. Als het om een Belgische prospect gaat, begint het BTW-nummer steeds met "BE 0". Deze "BE 0" en de puntjes tussen de cijfers worden automatisch ingevuld wanneer je het veld weer verlaat. WinFakt! controleert dan of het nummer correct is. Is dit niet het geval, dan krijg je een opmerking. Het nummer kun je vervolgens wissen, wijzigen of ongewijzigd laten. Mocht het BTW-nummer reeds in een andere klanten- of leveranciersfiche staan, dan krijg je een melding dat het al aan een bepaalde klant/leverancier toebehoort. Voor particulieren mag je het veld leeg laten.
Adres via
Hier kan je invullen via welk medium of kanaal je deze prospect hebt leren kennen.
Eerste contact, Afspraak, Terug bellen of Verkocht In deze velden kan je naast een datum en een tijdstip ook extra informatie bijhouden m.b.t. de afspraak en/of het telefoongesprek.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Prospecten