Onderwerpen in deze helpfile

Samengestelde artikelen

Samengestelde artikelen

Een artikel kan soms uit meerdere onderdelen of sub-artikelen bestaan. Bijvoorbeeld: computers worden vaak verkocht inclusief toetsenbord en muis, die tevens ook apart te koop zijn in de winkel. Dit is dan een samengesteld artikel.
Op het moment dat u deze computer verkoopt, dan wordt de stock van de onderdelen van de samenstelling automatisch afgeboekt.

In WinFakt! kan u probleemloos zulke samengestelde artikelen invoegen:

  1. klik op de knop "Inbrengen" in het artikelenoverzicht
  2. klik op de knop "Samenstelling artikel" img

Vergelijkbaar met het aanmaken van een verkoopdocument, kunt u artikelen selecteren en, indien nodig, prijzen aanpassen om 1 algemeen artikel te maken.Vervolgens klikt u op de "Ok"-knop. Tenslotte klikt u op de knop "Opslaan" om dit artikel als samengesteld artikel op te slaan.

Let op, als u niet wilt dat de prijs mee op het verkoopdocument afgedrukt wordt:
- kunt u de prijs per geselecteerd artikel op 0 zetten. Het artikel komt dan nog wel op het document te staan als onderdeel, maar zonder de prijs.
- Als u het artikel helemaal niet op het document wilt, zet u de detailregel in het grijs door middel van de spatiebalk.Samenstelling: de verschillende velden en knoppen en hun betekenis

Veld / Knop Functie
Prijs categorie In deze keuzelijst bepaalt u welke prijsgroep gehanteerd wordt. Wanneer u bij een klant de prijskolom "Particulier" heeft ingevuld en u maakt een verkoopdocument op voor deze klant, dan zal de prijsgroep 'Particulier' automatisch ingevuld worden. Wilt u de klant deze keer toch een gunstigere prijs geven, kunt u zelf de prijsgroep voor dit document wijzigen of per artikel de prijzen gaan aanpassen.
Samenstelling voor, Omschrijving, Barcode en Groep/subgroep Vooraleer u het artikel gaat samenstellen, kunt u reeds een artikelcode, beschrijving, barcode en groep/subgroep toekennen. Als u vervolgens de subartikels gaat selecteren, ziet u achter deze titels de overeenkomstige beschrijvingen staan.
img
De prijscalculatie wizard helpt u een meer gedetailleerde prijsofferte te maken. Meer informatie vindt u in het gelijknamige hoofdstuk.


img
Dit veld is enkel bruikbaar als u met de module "Multivaluta" werkt. U bepaalt hier in welke munteenheid het samengesteld artikel wordt opgemaakt. De koers van de gekozen munt op het moment van aanmaak wordt mee opgeslagen in het samengesteld artikel.

Let op! Bij het gebruik van andere valuta, moet u steeds vooraf de koers, ten opzichte van de euro, controleren en instellen , want WinFakt! blijft in euro's rekenen en de koers schommelt dagelijks. Welke munt u hier ook kiest, WinFakt! boekt het verkoopdocument intern steeds in de hoofdmunt.
img Met dit veld bepaalt u in welke taal het samengesteld artikel wordt afgedrukt.

Opmerking: Als u verkoopdocumenten wenst af te drukken in een andere taal, dan moet u ook de artikelen voorzien van een extra omschrijving in die taal. Indien dit correct werd ingesteld, wordt de omschrijving van het artikel in de geselecteerde taal afgedrukt.

In het detailgedeelte vindt u de volgende velden terug:


Veld / Knop Functie
Aantal Hier vult u het aantal eenheden in die in de samenstelling verwerkt zijn van het artikel.
St Indien u met de module 'Multistock' werkt, kunt u de stocklocatie opgeven waaruit de artikelen komen (afhankelijk van uw versie). Deze locaties zijn genummerd van 1 tot 9. Selecteer het veld en druk op de F3 -toets om een overzicht van de beschikbare stocklocaties te tonen.
Artikelnummer U kunt in dit veld een artikelnummer invullen of op F3 drukken om een lijst te krijgen van al uw beschikbare artikelen. Vervolgens worden de velden, zoals prijs, automatisch ingevuld. U kunt alle gegevens natuurlijk nog aanpassen. Wanneer u zelf een artikelnummer invult dat nog niet is ingebracht in uw artikelenbestand, zal WinFakt! u vragen om het artikel aan te maken.
Ser.nr Voor de artikelen waar een serienummer voor beschikbaar is, kunt u eveneens een overeenkomstig serienummer meegeven.
Eenh.prs. Hier wordt de prijs van het artikel ingevuld. Wanneer u in dit veld op de F3- toets drukt, geeft WinFakt! u een lijst met de prijzen die deze klant de vorige keren voor dit artikel betaalde. Een overzicht van de prijzen die de klanten in het verleden betaalden, vindt u in het hoofdmenu 'Rapporten' - 'Artikelen' - 'Verkochte artikelen per klant'.
-% Om een klant een korting toe te kennen, kunt u in dit veld een percentage invullen. De prijzen worden in de samenstelling automatisch aangepast.
BTW Het BTW-percentage dat ingevuld werd bij het artikel, wordt automatisch ingevuld. WinFakt! berekent de netto- en brutoprijzen automatisch.
Netto Hier wordt de totale nettoprijs, exclusief BTW, ingevuld van het verkochte artikel. U kunt, net zoals in het 'Bruto'-veld, zelf een totale nettoprijs invullen. De andere velden worden automatisch aangepast.
Bruto Hier wordt de totale brutoprijs, inclusief BTW, ingevuld van het verkochte artikel. U kunt, net zoals in het 'Netto'-veld, zelf een totale brutoprijs invullen. De andere velden worden automatisch aangepast.
Omschrijving De omschrijving van het artikel. Als de omschrijving uit meerdere regels bestaat, kunt u op F8 drukken. Er verschijnt een scherm waarin u meerdere regels voor deze omschrijving kan inbrengen.

Opmerking: Wilt u het artikel opzoeken volgens omschrijving, dan kunt u op F3 drukken. Let op! Wilt u tekst in het vet weergeven op het document, gebruik dan eerst de toetsencombinatie ctrl - B alvorens tekst in te typen. De groene 'Ok'-knop of de 'Page-Down'-toets laat u toe om de detailregel onmiddellijk in onderstaande detaillijst te plaatsen.

Het is niet verplicht om al deze velden in te vullen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Een detailregel kan zijn:
  • een artikel uit het artikelenbestand
  • een detailregel zonder artikelnummer, maar met omschrijving en prijs
Let op! Als u met de module 'Boekhouding' werkt, dan moet er altijd een artikelnummer ingevuld zijn omdat de artikelnummers op de boekhoudlijsten komen
Bepaling van de prijs De prijzen van de artikelen, die u selecteert om een artikel samen te stellen, worden in het venster 'Samenstelling' weergegeven met de verkoopprijs per artikel. Onderaan dit venster, vindt u ook de totale netto verkoopprijs en de totale verkoopprijs inclusief BTW.

Daarnaast vindt u ook de totale aankoopprijzen om in 1 overzicht een idee te hebben van de winstmarges. Wilt u niet dat uw klanten op scherm mee kunnen volgen wat de aankoopprijzen zijn, dan klikt u links op het groene knopje, zodat er een klein verbodsbord komt te staan. U ziet dat de prijzen vervolgens niet zichtbaar zijn.

Wanneer u de samenstelling opslaat, krijgt u in de folder 'Aankoop', van het samengestelde artikel, een totale aankoopprijs. De verkoopprijs, van het samengestelde artikel, wordt niet ingevuld in de folder 'Verkoop', zodat u zelf de verkoopprijs kunt bepalen. U kunt de prijs van een samengesteld artikel op 2 manieren bepalen:
  1. U kunt de samengestelde verkoopprijs overnemen
  2. U bepaalt zelf een winstpercentage, rekening houdend met de verkoopprijs per artikel en de eventuele meerkost om er een samengesteld artikel van te maken.
Plaatsing op een verkoopdocument Samengestelde artikelen kunt u, net zoals de gewone artikels, toevoegen aan een verkoopdocumentSamengesteld artikel opslaan

Eenmaal de samenstelling van het artikel is gebeurd, dan klikt u bovenaan links op het diskette-icoon "samenstelling opslaan".

- Vervolgens komt u terug in het artikel inbrengen venster en kunt u de samenstelling een omschrijving, artikelnummer enzovoorts geven, net zoals u bij een gewoon artikel doet.

- Klik nu op opslaan om uw nieuw samengesteld artikel op te slaan.

img
Permalink: https://winfakt.be/faq/Samengestelde-artikelen