Onderwerpen in deze helpfile

Sneltoetsen

Sneltoetsen in WinFakt!

Door het gebruik van sneltoetsen bespaart u tijd. Daarom heeft WinFakt! enkele handige sneltoetsen geprogrammeerd voor u. Het kan handig zijn dit lijstje even voor uzelf uit te printen en in de buurt te houden de eerste dagen dat u met WinFakt! werkt. Na enkele dagen heeft u deze sneltoetsen gegarandeerd onder de knie.

Algemene sneltoetsen

Deze toetsen zijn te gebruiken in tabellen en gegevensvensters.

Toetsen Functie
↑ en ↓ Wanneer er enkele detailregels zijn ingebracht, kunt u d.m.v. de toetsen met de pijlen ↑ en ↓ van de ene naar de andere detailregel bewegen.
← en → D.m.v. de toetsen met de pijlen ← en → kunt u van de ene naar de andere kolom bewegen.
INS Met de "Insert"-toets kunt u, in de inbrengvensters "Bestelling naar leverancier", "Verkoop" en "Artikelen-Inbrengen-Samenstelling", een nieuwe detailregel invoegen boven de aangeduide detailregel. In een gewoon gegevensvenster echter, kunt u met de "Insert"-toets het inbrengvenster openen.
DEL Wenst u de aangeduide detailregel te verwijderen, druk dan op de "Delete"-toets op het toetsenbord
HOME Wilt u naar de eerste detailregel springen, druk dan op de "Home"-toets op het toetsenbord.
END Wenst u naar de laatste detailregel te springen, druk dan op de "End"-toets op het toetsenbord.
SPACE Met de spatiebalk kunt u (meerdere) detailregels aan- of afduiden, om ze bijvoorbeeld af te drukken. In sommige vensters wordt er bij het aanduiden van de detailregels helemaal links een vakje aangevinkt. In andere vensters worden de aangeduide detailregels blauw.
F3 Door op F3 te drukken roept u het zoekvenster op
F5 Door op F5 te drukken ververst u de gegevens in het venster
PgDn Door op PgDn te drukken gaat u het scherm één pagina naar beneden verplaatsen.
PgUp Door op PgUp te drukken gaat u het scherm één pagina naar boven verplaatsen.


Sneltoetsen voor de inbrengvensters

Deze toetsen zijn te gebruiken in de inbrengvensters.

Toetsen Functie
F1 Opent de algemene helppagina van WinFakt!
F2 Opent een kalender
F3 Toont lijst van mogelijke waarden indien beschikbaar
F4 Geeft u een subtotaal van de tot nu toe ingegeven detailregels. U kunt kiezen of de berekening moet beginnen bij de eerste detailregel OF na de laatste detailregel die nog in het vorige subtotaal stond.
F5 Opent het rekenmachine
F6 Geeft u het afdrukscherm. Het is echter mogelijk WinFakt! zo in te stellen dat de afdruk onmiddelijk gebeurt zonder dat u eerst het afdrukscherm te zien krijgt. Instellingen zoals het aantal afdrukken, commentaar,... worden dan automatisch uit de standaardwaarden gehaald.
Let op: als u de module 'Prijsbeding' heeft, dan wordt deze toets ook gebruikt om in een verkoopdocument een prijs per artikel en per klant vast te leggen. Meer info vind u in het hoofdstuk 'Prijsbeding'.
F7 Indien u een factuur opstelt met verschillende indentieke artikelregels kunt u deze artikelregels makkelijk samenvoegen door de F7 toets in te drukken.
Vervolgens voegt WinFakt! deze regels samen; bij het veld 'Aantal' staat de som van het aantal samengevoegde regels.
Let op: dit kan u enkel gebruiken als bij de identieke artikelregels de eenheidsprijs en de korting ook gelijk is.
F8 Wilt u uitgebreide informatie invullen in een tekstveld, druk dan op deze toets om een memoveld te krijgen, waar u meerdere lijnen informatie in kwijt kunt.
F11 Het verkoopdocument opslaan zonder het af te drukken. U kunt het verkoopdocument later nog afdrukken vanuit het venster "Verkoopdocumenten" >> "Bekijken".
K In WinFakt! kunt u op verschillende manieren werken met kortingen. De K-toets is er 1 van. Hiermee kunt u kortingen automatisch laten berekenen op basis van het totale bedrag van het verkoopdocument.


Sneltoetsen voor snel zoeken

Deze sneltoetsen zijn te gebruiken indien u snel wil zoeken naar een bepaalde klant/artikel/leveranciers enz.

Toetsen Functie
SHIFT + 1 Opent een zoekvenster met een & erin
SHIFT + 2 Opent een zoekvenster met een é erin
SHIFT + 3 Opent een zoekvenster met een " erin
SHIFT + 4 Opent een zoekvenster met een ' erin
SHIFT + 5 Opent een zoekvenster met een ( erin
SHIFT + 6 Opent een zoekvenster met een § erin
SHIFT + 7 Opent een zoekvenster met een è erin
SHIFT + 8 Opent een zoekvenster met een ! erin
SHIFT + 9 Opent een zoekvenster met een ç erin
SHIFT + ) Opent een zoekvenster met een ) erin

Permalink: https://winfakt.be/faq/Sneltoetsen