Onderwerpen in deze helpfile

Standaard rapporten opvragen


WinFakt! bevat een aantal rapporten die u toelaten uw gegevens optimaal te beheren. Via het hoofdmenu 'Rapporten' krijgt u onderstaand menu, dit is een overzicht van alle rapporten die u in WinFakt! kan opvragen.

Let op: in elke lijst (Klanten, Leveranciers, Artikelen, Verkoop1, ...) kan u ook de specifieke rapporten opvragen voor de geopende lijst. Hiervoor kiest u het menu 'Rapportering' - 'Rapporten'.
img

In de onderstaande lijst vatten wij even voor u samen wat elk rapport inhoud:

Soort Rapport Inhoud
Klantenlijst Een overzichtelijke lijst van alle klanten met hun belangrijkste gegevens zoals adresgegevens, contactpersoon, telefoonnummer, BTW-nummer, ...
Leverancierslijst Een overzichtelijke lijst van alle leveranciers met hun belangrijkste gegevens zoals adresgegevens, contactpersoon, telefoonnummer, BTW-nummer, ...
Prijslijst inclusief BTW Dit rapport geeft al uw artikelen met hun verkoopprijs weer, inclusief BTW.
Prijslijst exclusief BTW Dit rapport geeft al uw artikelen met hun verkoopprijs weer, exclusief BTW.
Prijslijst Subgroep Inclusief BTW Met dit rapport, kunt u het rapport 'Prijslijst inclusief BTW' meer specificeren.
Prijslijst Subgroep Exclusief BTW Met dit rapport, kunt u het rapport 'Prijslijst exclusief BTW' meer specificeren.
Voorraadbewegingen Per artikel kan je, gesorteerd per voorraadlocatie, een overzicht opvragen van alle binnen- en buitengaande stockbewegingen.
Binnengekomen Voorraad Een globale lijst van alle binnengekomen voorraadboekingen voor een gekozen locatie, de totalen per artikel worden in de lijst getoond.
Detail Binnengekomen Voorraad Een chronologisch overzicht van alle voorraadboekingen gedurende een bepaalde periode.
Inventaris De inventaris van alle artikelen, berekend volgens een vooraf gekozen methode.
Aankopen per leverancier Een overzicht van alle aankopen, gesorteerd per leverancier. Tevens kan u op dit rapport zien welke facturen nog open staan.
Aankopen met hun detail Bij elk aankoopdocument ziet u op welke grootboekrekening(en) er geboekt is, het saldo debet en credit wordt ook vermeld.
Aankoopjournaal met boekingsnummers Dit is hetzelfde als het rapport 'Aankopen met hun detail', in dit rapport worden de gebruikte grootboekrekeningen per aankoopdocument vermeld.
Aankopen per leverancier Een overzicht van alle aankopen, gesorteerd per leverancier. Tevens kan u op dit rapport zien welke facturen nog open staan.
Aankoopjournaal Een gedetailleerde lijst van alle aankopen waarin u per aankoopdocument alle boekhoudkundige details (maatstaf van heffing, BTW-regime, ...) kan opvragen.
Leveranciers met hun betalingen In dit rapport wordt het saldo en het betaalgedrag (uitgedrukt in dagen) per aankoopdocument getoond. U kan kiezen om ofwel alle of alleen de openstaande aankopen af te drukken.
Openstaande per leverancier kort Hier ziet u een overzicht van het totale openstaande saldo voor één of meerdere leveranciers.
Openstaande per leverancier met detail Dit is een meer gedetailleerde weergave van het rapport 'Openstaande per leverancier kort'.
Lijst openstaande aankoopdocumenten Een chronologische lijst van alle openstaande aankoopdocumenten, deze lijst is niet gegroepeerd per leverancier.
Verkoopjournaal Een gedetailleerde lijst van alle verkopen waarin u per verkoopdocument alle boekhoudkundige details (maatstaf van heffing, BTW-regime, ...) kan opvragen.
Verkopen per klant Een overzicht van alle verkopen, gesorteerd per klant. Tevens kan u op dit rapport zien welke facturen nog open staan.
Omzet per klant kort In dit rapport ziet u de totale omzet per klant binnen een gekozen periode.
Openstaande per klant kort Hier ziet u een overzicht van het totale openstaande saldo voor één of meerdere klanten.
Openstaande per klant met detail Dit is een meer gedetailleerde weergave van het rapport 'Openstaande per klant kort'.
Openstaande per vervaldag Hier ziet u schematisch voor welk bedrag elke klant nog open staat en hoe lang het bedrag al open staat.
Openstaande per vervaldag kort De beknopte weergave van het rapport 'Openstaande per vervaldag'.
Overzicht verkochte artikelen In dit rapport zien we een samenvatting per artikel van de totale omzet, aankoopprijs en winst. Tevens worden er in dit rapport enkele gemiddelden vermeld (bv. de gemiddelde verkoopprijs, de gemiddelde winst, ...)
Overzicht verkochte artikelen per groep U kunt bovenstaand rapport ook gegroepeerd per artikelgroep opvragen.
Overzicht verkochte artikelen per groep per BTW-percentage Hetzelfde rapport als 'Overzicht verkochte artikelen per groep', maar dan opgesplitst volgens BTW-percentage.
Overzicht verkochte artikelen per klant Dit rapport toont u een lijst van de verkochte artikelen voor een specifieke klant.
Overzicht verkochte artikelen per leverancier Naast een lijst met de verkochte goederen per klant, kunt u ook ook nagaan van welke leverancier de goederen het best over de toonbank gaan.
Klanten met hun betalingen In dit rapport wordt het openstaande saldo per verkoopdocument getoond. U kan kiezen om ofwel alle of alleen de openstaande verkopen af te drukken. Voor dit rapport heeft u de module 'Boekhoudlijsten' nodig.
Klanten met hun betalingen met vreemde munten Dit is hetzelfde rapport als 'Klanten met hun betalingen', maar in dit rapport worden de documenten in vreemde munten omgerekend naar euro. Voor dit rapport heeft u de module 'Boekhoudlijsten' nodig.
Klanten met hun betalingen (+ betaalgedrag) In dit rapport wordt het saldo en het betaalgedrag (uitgedrukt in dagen) per verkoopdocument getoond. U kan kiezen om ofwel alle of alleen de openstaande verkopen af te drukken. Voor dit rapport heeft u de module 'Boekhoudlijsten' nodig.
Facturen met hun betalingen Dit rapport geeft u op één scherm zowel een historiek van het openstaande bedrag als een overzicht van de betalingen in de bank en dit per verkoopdocument.
Bankoverzicht van bank met saldo's Vanuit de Bank kan u dit rapport opvragen om per bank en per staat (uittreksel) het verloop van het saldo in de gekozen bank na te gaan.
Dagontvangsten In dit rapport ziet u alle geboekte betalingen en teruggave's in de verschillende banken tijdens een vooraf gekozen periode.
Dagontvangsten per bank Hetzelfde rapport als 'Dagontvangsten', maar nu heeft u de mogelijkheid om één of meerdere banken te kiezen.
Balans De boekhoudkundige balans, een overzicht van alle activa en passiva.
Resultatenrekening De boekhoudkundige resultatenrekening, een overzicht van alle kosten en opbrengsten.
Centralisatie per dagboek In dit rapport zien we de verschillende geboekte dagboeken. Per dagboek ziet u de gebruikte grootboekrekeningen en hun respectievelijk saldo.
Journaalposten Aankoop Dit rapport toont alle gebruikte grootboekrekeningen en hun respectievelijk saldo uit het aankoopdagboek.
Journaalposten Verkoop Dit rapport toont alle gebruikte grootboekrekeningen en hun respectievelijk saldo uit het verkoopdagboek.
Journaalposten Financieel Dit rapport toont alle gebruikte grootboekrekeningen en hun respectievelijk saldo uit het financiële dagboek.
Journaalposten Divers Dit rapport toont alle gebruikte grootboekrekeningen en hun respectievelijk saldo uit het diverse dagboek.
Totalen per rekeningnummer In dit rapport ziet u alle gebruikte grootboekrekeningen en hun respectievelijk saldo.
Detail per rekening Dit is de uitgebreide versie van het rapport 'Totalen per rekeningnummer'; nu ziet u onder elke grootboekrekeningnummer een overzicht van alle boekingen op de bovenstaande rekening.
Detail per rekening per rekeningnummer Het rapport 'Detail per rekening' toont u de detail van alle grootboekrekeningen, in dit rapport kan u kiezen van welke grootboekrekening u een detail wil opvragen.
Detail per rekening van rek.nr. tot rek.nr. Een uitbreiding op het rapport 'Detail per rekening per rekeningnummer'; hier kan u een detail opvragen van een bepaald bereik uit de gebruikte grootboekrekeningen (bv. 200000 tot en met 299999).
Detail per rekening per rekeningnummer per BTW-periode Hetzelfde rapport als 'Detail per rekening', maar dit rapport houdt rekening met de BTW-periode en niet met de boekhoudperiode.
Openstaande aankopen volgens boekhouding Een chronologische lijst van alle openstaande aankoopdocumenten, deze lijst is niet gegroepeerd per leverancier.
Openstaande verkopen volgens boekhouding Een chronologische lijst van alle openstaande verkoopdocumenten, deze lijst is niet gegroepeerd per klant.
Openstaande klanten volgens boekhouding Een alfabetische lijst van alle klanten met een openstaand saldo.
Openstaande leveranciers volgens boekhouding Een alfabetische lijst van alle leveranciers met een openstaand saldo.
Afschrijvingen In dit rapport ziet u een overzicht van alle afschrijvingen.
Afschrijvingen per periode Dit is een uitbreiding op het rapport 'Afschrijvingen'; in dit rapport kan u de afschrijvingen uit een bepaalde periode opvragen.
Afschrijvingen per periode per aanschafdatum Dit is een extra uitbreiding op het rapport 'Afschrijvingen'; in dit rapport kan u filteren op een bepaalde periode én op de aanschafdatum.
Kosten/opbrengsten overzicht Een samenvatting per calculatie-code / calculatie-subcodes; dit rapport gebruikt u om te bepalen of u winst of verlies gemaakt heeft per code.
Permalink: https://winfakt.be/faq/Standaard-rapporten-opvragen