Onderwerpen in deze helpfile

Tabs en folders

Tabs en folders in WinFakt!

Folders

Omdat het onmogelijk is alle gegevens in 1 tabel te plaatsen, is er gekozen voor het gebruik van tabbladen en folders. In WinFakt! komt u deze overal tegen. Het verschil is duidelijk: folders vindt u aan de bovenkant van het venster. Ze worden meestal gebruikt om verschillende groepen van instellingen onder te verdelen.

Folders zien er als volgt uit:
img


Tabs

Tabbladen vindt u aan de onderkant van het venster, ze groeperen gegevens om u een beter overzicht te kunnen geven. U kunt de bestaande tabbladen aanpassen en zelf nieuwe tabbladen aanmaken om uw gegevens zo goed mogelijk weer te geven. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk Tabbladen bewerken.

Tabs zien er als volgt uit:
imgTabbladen bewerken

Als u een overzicht opent (bv. klanten), krijgt u een reeks tabbladen. Elk tabblad bevat een lijst met gegevens die gebaseerd is op een filter. Een filter maakt een selectie van de gegevens die u wilt tonen. Om WinFakt! aan uw noden aan te passen kunt u de opmaak en de inhoud van de tabbladen zelf bewerken.

Selecteer de tab die u wilt bewerken door er met de linkermuisknop op te klikken. Klik er vervolgens op met de rechtermuisknop om de eigenschappen van deze tab te bewerken. Het scherm "Opmaak aanpassen" verschijnt:
img


Opmaak

U komt terecht in de folder "Opmaak". Links op het scherm, vindt u 3 keuzes:

  • Selecteer de optie "Deze opmaak aanpassen" als u, bijvoorbeeld, de naam van de tab wilt wijzigen. De naam kunt u aanpassen in het veld "Benaming opmaak".
  • Om een nieuw tabblad aan te maken kiest u "Nieuwe opmaak maken" en doorloopt u onderstaande secties.
  • U kunt zelf ook tabbladen verwijderen door simpelweg "Deze opmaak wissen" te selecteren. Vervolgens klikt u op de diskette in de linkerbovenhoek om de gegevens op te slaan.

Let op: Als u een tabblad wist, wist u enkel het tabblad en de bijhorende filter. Er is dus geen risico op verlies van data. Als u per ongeluk een tabblad wist en u kunt de filter niet meer herstellen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze technische dienst.

In de folder "Opmaak" kunt u ook bepalen welke tabbladen eerst of laatst in de rij staan, met het veld "Zet deze opmaak op plaats X in de lijst".
Verder, kunt u nog vooraf gedefinieerde afdrukinstellingen selecteren die, voor het geselecteerde tabblad, van toepassing moeten zijn bij het afdrukken van etiketten of van een lijst.


Extra instellingen

Ga naar uw artikelenoverzicht en vraag de instellingen op van de tab "Prijzen". Druk je op de knop "Geavanceerd", links onderaan van de tab "Opmaak", dan krijg je onderstaand venster:
img


Filter

De volgende stap is het instellen van de filter. Met een filter geeft u aan waaraan de gegevens moeten voldoen om in de tab te verschijnen.
img


U kan als volgt de filter instellen:
  1. Klik op de folder "Filter".
  2. Dubbelklik in de selectie "Beschikbare velden" op het veld waarop u wilt filteren. Er verschijnt dan een dialoogvenster "Zoeken naar ...".
  3. Vul de term in waarop je wilt filteren en kies uit één van de zoekopties. Meer informatie over deze opties, vindt u in het hoofdstuk "Zoeken/lijsten".
  4. Klik op het vinkje in de linkerbovenhoek om de filter te bevestigen.
  5. Herhaal punt 2 t.e.m. 4 voor eventuele bijkomende zoekcriteria, die je kan combineren met de EN/OF keuzes:
Als u meer dan 1 selectie wilt ingeven moet u ook aangeven hoe ze gecombineerd moeten worden. Dit doe je door 'EN' of 'OF' aan te duiden.

  • EN: De gekozen selecties moeten allemaal waar zijn.
Voorbeeld: 'Gemeente' begint met 'Mol' EN 'Adres' begint met 'Markt'. Geeft enkel de detailregels waar de naam van een gemeente begint met 'Mol' en het adres begint met 'Markt'.

  • OF Eén van de gekozen selecties moet waar zijn.
Voorbeeld: 'Gemeente' begint met 'Mol' OF 'Adres' begint met 'Markt'. Geeft al de detailregels waar de naam van een gemeente begint met 'Mol' of waar het adres begint met 'Markt'.


Lay-out

In de folder "Lay-out", bepaalt u welke velden in het overzicht getoond moeten worden en in welke volgorde. Dubbelklik op een veld in de lijst "Beschikbare velden" om te bepalen welke gegevens getoond worden. Met de knoppen rechts "<<" en ">>" kunt u de volgorde van de velden nog wijzigen.
img


Viseren

De folder "Viseren" bevat dezelfde logica als de folder "Filter". De regels die u hier uitfiltert, worden in het rood gemarkeerd zodat deze duidelijk zichtbaar zijn.
Let op: Uiteraard kan je enkel gegevens gaan markeren die in de filter geselecteerd zijn.

Voorbeeld: In de omschrijving 'HP' wil ik al hetgeen van HP extra markeren.
img


Onder

Onderaan elk overzichtsvenster (bv. klanten), kunt u een aantal detailgegevens tonen in snelweergave. In de folder "Onder" kunt u kiezen welke data u wilt zien op het moment dat u een detailregel selecteert.

Onderstaand voorbeeld toont het telefoonnummer van een klant op het moment dat de detailregel, in het overzicht van de klanten, geselecteerd wordt. Zo hoeft u niet telkens de fiche te openen om dergelijke informatie op te vragen.
img


Totalen

U kunt per tabblad totalen laten berekenen, die rechts onderaan in het overzichtsscherm verschijnen.
img

In de folder "Totalen" staan een aantal lege knoppen onder de titel 'Extra velden'. Als u op één van de knoppen klikt, krijgt u het onderstaande venster. In dit venster kunnen formules ingegeven worden, die de berekeningen gaan uitvoeren.
img

Velden:
Omschrijving
Deze omschrijving verschijnt bij de knop die u aanpast in de folder "Totalen".
-
Tekst in vakje
Dit veld bevat de tekst die in het totaal-veld, onderaan in het venster, verschijnt vóór het totaal zelf.
-
Wat optellen
Hier specificeert u welke velden opgeteld moeten worden. Achteraan staat een knop die u een overzicht geeft van de beschikbare velden die u kunt gebruiken.
-
Welke optellen
Deze geeft de voorwaarde aan waaraan de gegevens moeten voldoen zodat ze opgeteld kunnen worden. Achteraan staat er een knop die u een overzicht geeft van de beschikbare velden. Bovenstaand voorbeeld van 'Totaal 1' berekent het totaal van de facturen (Soort = 'F') en creditnota's (Soort = 'C') die dit boekjaar aangemaakt zijn (NR>0).
-
Breedte vakje
De breedte van het totaal-veldje kunt u hier instellen.
-
Lettertype
Hiermee kunt u de lay-out van het nieuwe vakje aanpassen.
-
Achtergrondkleur
Hiermee kunt u de lay-out van het nieuwe vakje aanpassen.

Let op: Als u bestaande formules gaat aanpassen kunt u ze best eerst ergens opslaan, zodat u ze later simpel terug kunt plaatsen. Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze technische dienst.Permalink: https://winfakt.be/faq/Tabs-en-folders