Kosten en opbrengsten traceren

Kosten/opbrengsten calculatie

Met de module kosten/opbrengsten calculatie geeft Winfakt je de mogelijkheid om zowel je kosten en aankopen te classificeren en codes mee te geven zodat je achteraf een perfect overzicht kan opvragen per project van de kosten en opbrengsten.

Praktisch

Geef je een verkoop in, dan kan je dankzij deze module deze bewaren en een code meegeven bijv. "Project 1". Je kan hetzelfde doen voor je aankopen (project 1).

Hierdoor kan je achteraf snel een overzicht opvragen van de kosten/opbrengsten calculatie van de aan- en verkoopdocumenten per code. (in dit voorbeeld "project 1"). Op deze manier kan je snel evalueren wanneer een bepaald project winstgevend geweest is.