Verwerk leeggoed en accijnzen

Leeggoed & accijnsen

Met de module "Leeggoed & accijnsen" geeft u zelf de taksen in op uw producten zoals drank, tabakproducten en alle artikelen en goederen waarvoor leeggoed of accijnsen gesteld zijn.

Geen rekenwerk

Dankzij deze module verrekent WinFakt! voor u de taksen en accijnsen van uw artikel, op die manier berekent u meteen de juiste prijs voor al uw artikelen.

Praktisch

Verkoopt u goederen die gelinkt zijn aan leeggoed dan komt dit als een apart onderdeel op uw facturen te staan. Op die manier schept u duidelijkheid voor uzelf én uw klanten.